Med kreativt skapande som utgångspunkt utvecklar vi en ny metod för att utforska hållbar utveckling i skolan. Vi vill uppmuntra elever att vara visionärer och tänka stort kring de svåra frågor vi står inför. Genom kreativt skapande kan vi både öva på och få hjälp med att se det som ännu inte finns och omdefiniera vad ett gott liv är. När vi låter kroppen och känslan vara med uppstår andra samtal och nya tankar väcks till liv.

Barnen är vår framtid, men hur ser deras bild av framtiden ut? I vårt projekt får elever tänka stort och tillsammans skapa för en hållbar framtid. Under en tvåmånadersperiod får klasser i årskurs 4-6 fördjupa sig i hållbar utveckling och utmaningen med konsumtionens påverkan, utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Först genom färdiga lektionsupplägg tillsammans med sin lärare, därefter bearbetas temat i en konstnärlig process tillsammans med en professionellt verksam kulturutövare, exempelvis en bildkonstnär, skådespelare, musiker eller författare. När vi skapar tillsammans för skapandets egen skull stärks vår nyfikenhet och kreativitet, vilket också kan stimulera vår vilja att ta hand om varandra och naturen. Som avslutning bjuds lokala politiker in för att ta del av elevernas arbete och gemensamt diskuteras vad som ska göras för att visionerna ska bli verklighet.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och pågår fram till 2021. Under tre år kommer vi besöka 15 skolor i hela landet för att testa och utveckla metoden tillsammans med deltagarna. Efter projektperioden är målet att metoden ska stå på egna ben där kulturutövare och skolor möts och använder den kreativa processen som en del i hållbarhetsundervisningen, med finansiering från Skapande skola.

För att uppnå en hållbar framtid behöver vi tänka om och på nya, kreativa sätt – vi behöver omskapa.

Kontakta oss: 

>> Är du lärare? Kontakta vår pedagog Hillevi Persson.

 >> Är du kulturaktör? Hör av dig till projektledare Elin Sandström.

 >> Vill du veta mer om projektet? Kontakta kommunikatör Erika Granstrand.

Följ oss gärna på Facebook!

Projektet Omskaparna gick tidigare under namnet Drömma Hållbart, men är fortfarande samma grymma projekt.

Arvsfondens logotyp.