Genom Omskaparna får elever i åk 4-6 utforska frågor om hållbarhet och omställning på ett nytt sätt. Först tillsammans med sin lärare i våra framtagna lektionsupplägg och sedan i Skapande skola-projekt med hållbar omställning som inspiration där de tillsammans med kulturaktörer gestaltar sin drömframtid. Eleverna är själva med och bestämmer hur projektet ska utformas och beroende på konstform uttrycker de sina drömmar genom exempelvis dans, bild, foto, målning, drama eller musik.

Vi tror att vi genom kreativt skapande både kan öva på och få hjälp med att se det som ännu inte finns och omdefiniera vad ett gott liv är. När vi låter kroppen och känslan vara med uppstår andra samtal och nya tankar väcks till liv.

Läs vår blogg och följ projekten!

På Omskaparbloggen kan du läsa mer om vårens projekt. Du hittar den här

Hur går ett Omskaparprojekt till?

Det vet vi inte riktigt än! Omskaparna kommer under tre år att testa och ta fram en metod för hur skolor kan arbeta med hållbarhet som inspiration för Skapande skola-projekt. Men vi har en idé, som vi testar tillsammans med elever, lärare och kulturaktörer. Under en tvåmånadersperiod får klasser i åk 4-6 fördjupa sig i vad en rättvis och hållbar omställning kan innebära utifrån de globala målen. Ett Omskaparprojekt inleds med en gemensam träff där elever och lärare möter kulturaktören som presenterar sig och sin konstform som eleverna ska få arbeta med. Eleverna får sedan utforska hållbarhet och omställning genom färdiga lektionsupplägg tillsammans med sin lärare och därefter bearbetas temat i en konstnärlig process tillsammans med en professionellt verksam kulturutövare. Som avslutning bjuds lokala politiker in för att ta del av elevernas arbete och gemensamt diskutera vad som kan göras för att visionerna ska bli verklighet.

Fler vanliga frågor och svar finns att läsa här!

Projektet är treårigt och finansieras av Allmänna arvsfonden. Under projekttiden kommer vi att besöka 15 skolor i hela landet för att testa och utveckla metoden tillsammans med deltagarna. Efter projekttiden är målet att metoden ska stå på egna ben där kulturutövare och skolor möts och använder den kreativa processen som en del i hållbarhetsundervisningen, med finansiering från Skapande skola.

För att uppnå en hållbar framtid behöver vi tänka om och på nya, kreativa sätt – vi behöver omskapa.

Vill du vara med? Kontakta oss: 

>> Är du lärare? Kontakta vår pedagog Hillevi Persson.

>> Är du kulturaktör? Hör av dig till kulturaktörskoordinator Andréa Arlid.

>> Jobbar du på kommun och är intresserad av ett Omskaparprojekt? Hör av dig till projektledare Elin Sandström.

 >> Vill du veta mer om projektet? Kontakta kommunikatör Erika Granstrand.

Följ oss gärna på Facebook!

 

Projektet drivs av Sveriges Konsumenter och finansieras av Arvsfonden mellan 2018-2021.

Arvsfonden logotyp.