Lärarhandledning & Elevmagasin

Den ena pusselbiten i ett Omskaparprojekt består av engagerande lektioner, studiebesök och ett elevmagasin. Materialen bygger på att eleverna får utforska, reflektera och träna samarbete på ett kreativt sätt.

Skapandeträffar med kulturaktör

Den andra pusselbiten i ett Omskaparprojekt är elevernas skapandeprocess tillsammans med en professionell kulturaktör. I vårt Kulturaktörsbibliotek hittar du kulturaktörer som är redo att genomföra Omskaparprojekt. Du går också bra att anlita andra kulturaktörer.

Kontakta oss

>> Har du frågor om Omskaparna? Mejla till omskaparna@sverigeskonsumenter.se