Teater och nya berättelser 

Grimsåsskolan i Tranemo 
Kulturaktör: teatergruppen Imagino

Hör lärare, elever och kulturaktörer berätta om sitt Omskaparprojekt på Grimsåsskolan:

Fåglar med budskap

Klass 4 i Norrskolan i Uddevalla 
Kulturaktör: Ulrika Jansson, bildkonstnär

Omskaparprojektet på Norrskolan hade fåglar som tema. Många fågelarter har dött ut på grund av mänsklig aktivitet. Ulrika berättade vad fåglar behöver för att överleva och hur vi människor kan hjälpa fåglar på olika sätt i staden. Eleverna skapade egna fågelskulpturer och tillverkade eget material som papier maché som formats till fågelbon och jobbat med pappersmarmorering som användes till fåglarnas vingar. Fåglarna placerades till sist i fågelbona och med hjälp av övningen ”Manifestverkstad” i Omskaparnas lärarhandledning formulerade eleverna budskap på papperslappar åt sina fåglar som beskriver vad de önskar och kräver för att skapa den värld de vill se. Fåglarna och elevernas andra arbeten från Omskaparprojektet ställdes slutligen ut i ett skyltfönster i en butikslokal i Uddevalla.

>> Läs alla inlägg från Norrskolan här! 

Skapande i skogen

Klass 6 i Skarpatorpsskolan i Skarpnäck, Skarpnäck
Kulturaktör: Tia Johansson, bildkonstnär

En trygg plats i skogen

 

I en skog i närheten av skolan ägde de skapande träffarna rum. Eleverna jobbade med naturmaterial som finns i skogen: kottar, grenar, vackra löv och mossor och skapade gemensamma skulpturer och egna platser för trygghet. I Omskaparprojektet fick eleverna både möta sig själva och möta naturen och skogen, och utforska kopplingen däremellan. 

>> Läs alla inlägg från Skarpatorpsskolan här! 

Ett framtida Färgelanda

Klass 4 i Valboskolan i Färgelanda
Kulturaktör: Ulrika Jansson, bildkonstnär

Modeller till det framtida Färgelanda växer fram!
Modeller till det framtida Färgelanda växer fram!

 

Under våren 2020 fick eleverna i åk 4 utforska frågor om omställning och hållbarhet tillsammans med sin lärare Lina och haft skapande workshops tillsammans med bildkonstnär Ulrika Jansson. De har arbetat med en framtidsvision för Färgelanda och med Ulrika har den blivit verklig genom skapandet. En ek har fått symbolisera framtiden och fått bära elevernas tankar kring det värsta och bästa som skulle kunna hända om 300 år. I material som lera och återvunna förpackningar har en vision av det framtida Färgelanda vuxit fram. På konsthallen visades också elevernas målningar och framtidsmanifest upp efter att projektet avslutats.

”Ett sätt att göra hållbar utveckling mer konkret är genom att faktiskt få göra och skapa. Det var med konstnären Ulrika som barnen började se lösningar.”
Lina, lärare på Valboskolan

>> Läs alla inlägg från Valboskolan här!

Fågelpoesi och clownmanifest

Klass 4-5 på Juringe skola, Huddinge
Kulturaktörer: musik- och scenkonstnärerna Ida Lod & Andréa Arlid 

Clowner på Juringe skola
Clowner på Juringe skola

 

Eleverna i 4-5:an, klass Blanca, på Juringe skola jobbade under våren 2020 tillsammans med sin lärare Andrea och musik- och scenkonstnärerna Ida Lod & Andréa Arlid kring frågor om hållbarhet och omställning. Genom att jobba med röst, musik, clown och rörelse har eleverna fått prova nya sätt att uttrycka sig på. De fick också skapa framtidsmanifest och skapa egna clown-alter-egon! Iklädda rollen som fåglarna och clowner har eleverna framfört sina budskap om framtiden och skrivit egna framtidsmanifest. Till avslutningen hade eleverna övat in ett framträdande där de fick presentera allt som de övat på under våren. 

>> Läs alla inlägg från Juringe skola här!

Backeboskolan i Nacka

Under våren 2020 pågick tre parallella Omskaparprojekt på Backeboskolan i årskurserna 4, 5 och 6. 

Hållbar och hoppfull cirkus 

Clown- och cirkustruppen Trupp Trunk bestående av Petter Wadsten, Karin Svensson och Camilla Rud är de tre kulturaktörer som genomförde ett Omskaparprojekt tillsammans med eleverna i åk 4 och lärare Lotta.  De rockade rockringar, jobbade med kroppen genom akrobatik och övade på att hålla många bollar i luften – med sopor som tema.

Så här skriver Trupp Trunk efter en workshop:

Temat var sopor och humor – sophumor och eleverna fick i uppgift att skapa sopmasker. Eleverna skulle sedan gestalta en karaktär med hjälp av masken och hela kroppen. Masker är bra för de gör att det oftast inte känns lika utsatt att uppträda och så lär de oss att gestalta med kroppen och att hålla huvudet vänt mot publiken. Under tidigare träffar har vi utforskat sopor och jonglering – sopjonglering och akrobatik i naturen.

Sopmonstren i sina masker
Sopmonstren i sina masker

Möten med naturen 

I årskurs 5 fick eleverna med lärare Linda prova på dans och naturhantverk tillsammans med Anna Lundstedt och Niklas Taliaferro. Fokus för de skapande träffarna har varit på naturen och en yttre och inre omställning. Eleverna har i naturen och med hjälp av Anna och Niklas letat efter nya sätt att möta och uppleva världen runt dem. De har fått utmaningar för alla sinnen och tränat i samarbete ute i skogen. Eller som Anna & Niklas själva berättade under första träffen i skogen:

– Vi behöver använda alla våra sinnen för att kommunicera med naturen och stanna upp för att se vad naturen försöker kommunicera till oss (...) Ni kommer få öva på att använda kroppen för att kommunicera och ni kommer få arbeta med att göra hantverk i och av naturen och vi kommer att ge er små utmaningar, berättar Anna och Niklas.

Unika instrument av "skräp"

Eleverna i åk 6 med lärare Malin samlade ihop material som annars skulle slängts och tillsammans med musiker Fredrik Myhr byggde de ihop otroliga fantasiinstrument – även kallade perk-a-foner!

Vad är skräp egentligen? När blir skräp till skräp och går det att göra om skräp till musikaliska skatter? Eleverna visade att det går att ta tillvara och förlänga livet på saker man annars slängt. Och att "skräp" kan låta otroligt bra! 

På avslutningen var det utställning och ljud-show. Så här kunde det tex låta:

 

>> Läs alla inlägg från Backeboskolan här!