Backeboskolan – here we go!


Vi fick träffa klass 6 och började med att skapa Omskapar-nätet. Alla som kastar iväg sitt namn tillsammans med ett garnnystan är med och skapar ett mönster, som hänger ihop tack vare allas medskapande.  

 

Sen var det dags att lära känna Fredrik lite mer! Fredrik aka "Myran" Myhr är musiker och trummis.  

 

Fredrik är med i gruppen Six drummers, här visade han ett klipp från deras ljudkonstverk "Music for one apartment and six drummers". Så här kan en lägenhet låta:

 

Sedan kollade vi på Martin Molins ljudkonstverk "Marble Machine", byggt av 2000 kulor. Kul! 

 

Fredrik presenterade projektet som klassen ska få jobba med. De ska bygga perk-a-foner! Ett påhittat ord från engelskans Percussion (slagverksinstrument) och Gramophone (grammofon) eller helt enkelt: 

"ett fantasiinstrument som kan ljuda på diverse sätt helt utifrån skaparens egna kreativa lösningar." 

Här är några delar av en perk-a-fon som Fredrik byggt ihop:

 

Så här ser det ut när man spelar på den:

Tills nästa gång de ses fick klassen i uppdrag att leta i skolan och hemma efter saker som ändå skulle slängas och kan ha ett ljud. "–Lyssna, slå på det, skaka och fundera på hur det kan komma ut olika ljud."

Vi ser fram emot att höra mer från projektet!