Att vara kulturaktör i ett Omskaparprojekt är att leda elever i årskurs 4-6 genom en konstnärlig process, med frågor kring omställning och hållbarhet som inspiration. Tillsammans med elevernas klasslärare planerar ni ert projekt och utgår från Omskaparnas olika handledningsmaterial för kulturaktörer och lärare.  

Krav på dig som kulturaktör

  • Om Omskaparprojektet ska kunna finansieras av Skapande skola-bidrag så behöver du uppfylla Kulturrådets krav på professionalitet. Kraven hittar du i Kulturrådets ordlista
  • För att vara väl insatt i vad ett Omskaparprojekt går ut på, är det bra om du läst igenom handledningen för kulturaktörer, tittat på våra reflektionsfilmer och ögnat igenom lärarhandledning och elevmagasin.

Kontakta oss

>> Har du frågor om Omskaparna? Mejla till omskaparna@sverigeskonsumenter.se