Ett Omskaparprojekt är ett kreativt skolprojekt i åk 4-6 där elever, lärare och kulturaktörer tillsammans lär och skapar på nya sätt. Syftet är att odla handlingskraft och hopp för en hållbar värld.

Projektet består av två pusselbitar: 

  • Lärarledda lektioner och studiebesök om hållbarhet och omställning 
  • Skapandeträffar med en eller flera professionella kulturaktörer 

Lärarledda lektioner

I lektionerna och studiebesöken utforskar elever hållbar utveckling och omställning med sin lärare utifrån sex olika teman. De färdiga lektionsuppläggen bjuder in till att testa, uppleva, reflektera och träna samarbete. Underlaget för lektionerna och studiebesöken hittar du i lärarhandledningen och i det tillhörande elevmagasinet.

Skapande med kulturaktör

Under träffarna med kulturaktören får eleverna lära och skapa på nya sätt, för en hållbar värld. Det är kulturaktörens roll att, genom sin konstform, tillsammans med eleverna utforska hur kreativitet och skapande kan bidra till handlingskraft och hopp för omställningen till en hållbar värld.

Vi rekommenderar att ett Omskaparprojekt innefattar minst 6 timmar med en kulturaktör. Utöver det tillkommer tid för förberedelser för kulturaktören och kontakt med skolan. 

På besök i ett Omskaparprojekt

Följ med till Tranemo kommun och hör elever, lärare och kulturaktörer berätta om sina upplevelser av ett Omskaparprojekt!


Hillevi och Andréa berättar om upplägget:

 

Mål

Ett Omskaparprojekt har fyra övergripande målsättningar som löper som en röd tråd genom både de lärarledda lektionerna och kulturaktörens arbete. Vi tror att alla elever som har deltagit i ett Omskaparprojekt har fått:

  • Testa nya saker - Eleverna har fått lära och göra på nya sätt och fått prova på konstnärliga tekniker.

  • Omskapa och lära tillsammans - Eleverna har fått vara en aktiv del i en samskapande grupprocess – på lektionerna med läraren och i skapandet med kulturaktören. 

  • Skapa nya relationer - Eleverna har fått relatera på nya sätt, t ex till varandra, något i naturen eller något i omvärlden.

  • Lära sig mer om hållbarhet och omställning - Eleverna har fått kunskaper om hur olika levnadssätt och strukturer påverkar oss själva och omvärlden och har fått konkreta exempel på hur vi kan skapa en hållbar omställning.

Finansiering 

Kulturaktörens arvode kan med fördel finansieras med Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Mer info om Skapande skola finner du på Kulturrådets hemsida

Allt metodmaterial från Omskaparna är kostnadsfritt och går att ladda ner här!