Källor
Underlaget till granskningen är två rapporter från Konsumentverket: Läget i landet BUS 2020 och Läget i landet KOV 2020, samt Livsmedelsverkets rapport Sveriges livsmedelskontroll 2018 och länsstyrelsernas rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019.