Julen sätter fart på köpen och mycket är för lånade pengar. När glittret är nedtaget och adventsstjärnan släckt kommer efterdyningarna – sura, förödande avbetalningar och i många fall skuldfällan.

Det blir bara värre, trots att regler och myndighetstillsyn gradvis skärpts senaste decenniet. Under första halvåret 2023 fick Kronofogden in över 609 000 krav på ansökningar om betalningsföreläggande. Att jämföra med 545 000 i fjol. En ökning med drygt tolv procent.

Ta in siffrorna. Skuldberget är nu det högsta någonsin. Det handlar om 100 000-tals människor som tagit, eller lockats ta, för mycket lån, för att klara dagen eller för att köpa det som "alla andra" har. Många drabbas av enorm psykisk stress och sjukskrivning. Det händer att människor till och med tar sina liv i förtvivlan.

Hela familjer drabbas.

Detta är ett stort samhällsproblem. De allra flesta verkar överens om det.

I juli kom utredningen om överskuldsättningen, med ett antal ganska genomgripande och viktiga krav. Jag satt själv med som expert och drev på.

Nu har remissvaren kommit in, bland annat från Sveriges Konsumenter. Alla 55 yttranden finns här. Det finns breda stöd för krafttag som ett skuldregister, räntetak, skärpta regler för marknadsföring med mera. Regeringen ”bereder” som det brukar heta när de jobbar med frågan utan att ge några svar.

Samtidigt finns det en otålighet att göra något, från oppositionen och från Sverigedemokraterna. Här kan du se en interpellation där ledamöterna Angelica Lundberg, Hanna Westerén och Ida Ekeroth Clausson ställer frågor till justitieminister Gunnar Strömmer.

Kraven på action är högst berättigade. Det måste bli krafttag och det måste ske snabbt. Det tar tid att få lagstiftning på plats, det tar tid att skapa ett nationellt skuldregister som det blir tvingande att använda för långivarna och som fyller höga krav på säkerhet och integritet.

För varje dag blir det flera och fler som hamnar i det ”ekonomiska fängelse” som överskuldsättning ofta innebär och som i värsta fall kan vara i decennier.

Jo, den enskilde har ett stort ansvar men det har också företag som tillhandahåller krediter – ofta med braskande reklam om denna "enkla lösning" behöver granskas och sättas dit hårdare.

Vi tycker till exempel att det är hög tid att införa krav på "särskild måttfullhet" på kreditreklam, motsvarande som finns på alkohol. Det finns för mycket avarter, praxisbildningen går för långsamt och motarbetas delvis av kreditbranschen. Vi vill förbjuda att reklam riktas mot dem som har betalningsanmärkningar.

Och varför ska det vara tillåtet med reklam direkt riktad till dem som har betalningsanmärkningar? Det riskerar bara att göra alltihop mycket värre, med dyra lån som aldrig tar slut.

Det behövs en massa annat också – förstärkning av både kommunala konsumentvägledningen och budget- och skuldrådgivning, förstärkning av civilsamhället som ställer krav, väcker debatt och gör underverk lokalt. Liksom förstärkning av skolutbildningen och olika former av fortbildning.

Vi har snabbt flyttat in i i ett kreditsamhälle där vi pushas att köpa prylar, resor och annat “på krita”. Det är ohållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs våra ståndprunkter här.

Läs här i en tidigare blogg om mina fem önskningar in för julhandeln.