Brister i elprodukter är särskilt viktiga eftersom de kan få så katastrofala följder för såväl hälsa som egendom. Därför driver Sveriges Konsumenter och Elsäkerhetsverket ett projekt som uppmärksammar risker med att köpa elprodukter genom nätjättar som Wish, Amazon och Aliexpress eftersom kunden då blir så kallad privatimportör.

– Det betyder att du som konsument är ansvarig för att kontrollera att produkten är säker, vilket förstås är en hopplös uppgift, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Därför har vi låtit testa 28 elprodukter från Wish, Ebay och Aliexpress: 11 nattlampor för barn, 15 USB-laddare och två mixrar. Resultatet är nedslående: bara två produkter klarade testet. (Produkter från Amazon skulle ha ingått också, men de kunde inte leverera i vår region då.) Testet är delfinansierat av Länsförsäkringars forskningsfond.

I testet har man tittat på om den produktinformation som ska vara med faktiskt fanns (namn på tillverkare, adress, CE-märkning, bruksanvisning på svenska och så vidare), men den viktigaste delen är förstås säkerheten.

Risk för elchock och brand

Risker för elchock och brand är genomgående för alla produkter som underkänts. Särskilt allvarligt är det faktum att nattlamporna designats som leksaker samtidigt som de sätts direkt i eluttagen – i kryphöjd. Här lossnade till exempel höljen så att ett barn skulle kunna komma i direktkontakt med strömförande delar.

– Dessa hade flertalet brister och lockar dessutom till lek, här hade vi satt försäljningsförbud direkt om de varit inköpta i Sverige, konstaterar Patrik Espino Collin på Elsäkerhetsverket.

Men det är just det som är den springande punkten. Då säljaren är en så kallad trepartssäljare någonstans i världen är det ingen som tar ansvar för att kontrollera att produkterna är säkra. Nätjättar som Ebay, Amazon och Wish är marknadsplatser där tusentals olika företag säljer sina produkter.

– Ingen tar ansvar. Ibland tar man bort en produkt, men några dagar senare är den tillbaka. Vi ser det gång på gång. Här behövs ett betydligt bättre regelverk, säger Sinan Akdag.

Totalt identifierades 108 anmärkningar på 28 produkter. Bara två av produkterna klarade sig, två laddare. Alla andra hade fått försäljningsförbud – om säljaren funnits inom EU.

Kan bli direkt strömförande

Här är några av problemen bland USB-laddarna:

 • Sju av 15 USB-laddare hade åtta eller fler allvarliga brister
 • Åtta av 15 USB-laddare har en transformator som kan komma i direktkontakt med andra delar – och orsaka elchock eller brand
 • Bara två av USB-laddarna klarar spänningstestet
 • På åtta av USB-laddarna klarar inte höljet brännprovet (höljet ska skydda vid eventuell brand)
 • Nio av laddarna har fel typ av kondensator
 • Tolv av laddarna hade transformatorer med felaktigt krypavstånd, vilket betyder att spänningssatta delar kan komma i kontakt med varandra. På åtta av dessa var det direktkontakt

– Det saknades alltså helt skydd, vilket ökar risken för att produkten blir strömförande och att man råkar ut för en elchock, säger Patrik Espino Colin.

Det finns även brister i brandskyddet då tio av laddarna har fel typ av kondensator. Och på åtta brinner höljet upp i sin helhet. Vid ett fel kan produkten börja brinna och i värsta fall blir det då en brandspridning.

– Det betyder att delar kan komma i kontakt med varandra och det blir kortslutning. Då kan man få en elchock, säger Patrik Espino Collin.

Lika många laddare saknade ett skyddande hölje kring transformatorn, vilket även det kan göra att transformatorn kan komma i direktkontakt med andra delar och orsaka elchock eller brand.

Nattlampan föll isär

När det gäller nattlamporna återkommer problem med till exempel farliga transformatorer. Men här framträder även andra brister:

 • På nio av de elva lamporna har pluggarna fel på stiften. Det kan vara att stiften är för korta, att de inte klarar vridmoment eller att isolering saknas (eller alla tre)
 • Tre av lamporna har så svagt skydd mot elchock att det lätt kan slås sönder
 • Vid falltestet lossnade höljet på tre av lamporna så att man kan komma i direktkontakt med strömförande delar
 • En lampa kom med felaktig stickpropp, men levererades med en adapter som är felkonstruerad och direkt farlig
 • Alla lamporna inbjuder till lek

En cocktail av brister

Totalt identifierades 108 anmärkningar på de 28 produkterna.

– Det är inte en brist på grejerna, det är många. Det är fel hela vägen. Ett fel är en fara i sig, men när det blir en hel kedja av fel kan de samverka och då kan det gå hur galet som helst, säger Patrik Espino Collin.

Han konstaterar samtidigt att resultatet inte är någon överraskning. För två år sedan, 2018, gjorde Elsäkerhetsverket ett test på USB-laddare från just Wish. Då underkändes varenda testad produkt.

Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter fyller i:

– När det gäller marknadsplatser som Wish, Amazon och Aliexpress bland andra och där det är producenter utanför EU som är de egentliga säljarna kan vi inte göra mycket mer än vädja till plattformarna och hoppas på att de agerar. Det vi sett hittills är att de kan ta bort en produkt, men ett par dagar senare poppar den upp igen.

Han understryker skillnaden mellan att som enskild konsument handla från en aktör inom EU jämfört med en utanför EU.

– När du handlar inom EU omfattas du av EU:s konsumentlagstiftning. Problemet med de här nätjättarna är att du kanske inte förstår vem du faktiskt köper av. Plattformarna hävdar allt som oftast att de bara förmedlar kontakten mellan kund och säljare. På det viset slipper de undan ansvar.

Projektet Privatimportens faror finansieras av EU och pågår till 31 december 2020. Läs mer om det här.