Plast finns i princip överallt i vår vardag. Om vi inte aktivt väljer andra material. Till exempel i kläder, leksaker, sportutrustning, möbler och köksredskap. Och konsumtionen av plast ökar. Trots att vi hört talas om hur materialet orsakar nedskräpning och negativ klimatpåverkan. Men hur plastens kemikalieinnehåll påverkar vår hälsa och miljö har inte lyfts lika ofta i debatten. Det ska vi försöka ändra på. 

Hälsorisker hamnar ofta i skymundan

Plast påverkar inte bara miljön utan kan också vara skadligt för hälsan. De flesta plastmaterial är blandningar av olika polymerer som oftast kommer från fossila råvaror. Dessutom adderas en cocktail av tillsatsämnen som gör att plasten får en särskild funktion, till exempel att den blir böjbar (mjukgörare), skapar ett UV-skydd (UV-filter) eller blir brandsäker (flammskyddsmedel). Vissa av dessa ämnen är ett hot mot vår hälsa eftersom de dessutom har mindre önskvärda egenskaper. De kan till exempel vara cancerframkallande eller hormonstörande. Dessa ämnen har en tendens att läcka ut från plasten och kan hamna i våra kroppar genom huden, luften eller maten. 

Vill förändra beteenden

Genom kampanjen vill vi informera om hur skadliga ämnen i plast kan påverka vår hälsa och miljön. Syftet är att förmedla kunskap som gör att konsumenter kan förändra sitt beteende och använda plast på ett mer hållbart och säkert sätt. På så vis kan vi minska risken att utsättas för skadliga ämnen från plast.

Om kampanjen 

Kampanjen har initierats av EU-projektet NonHazCity och pågår under sex veckor, från den tredje maj till den trettonde juni. Kampanjen är ett partnerevent till EU:s miljövecka "EU Green Week". Sveriges Konsumenter deltar som svensk partner i kampanjen tillsammans med Västerås stad och Stockholms stad. Under kampanjperioden kommer vi informera om risker som plast kan innebära för hälsan och miljön, vilka produktgrupper som visat sig vara särskilt problematiska och tipsa om kemikaliesmarta alternativ.

Kemikalieappen - ett verktyg för konsumentmakt

Kampanjen genomförs i samarbete med EU-projektet LIFE AskREACH. Alla kampanjpartners kommer uppmuntra konsumenter över hela Europa att använda Kemikalieappen för att ställa frågor till företag om varors innehåll av farliga kemikalier. Genom att konsumenter använder sin lagliga rätt till information kan vi gemensamt påverka företag att erbjuda giftfria alternativ.