Vadå ”omställning”?

Att ställa om. Men ställa om från vad, till vad?

Jo, typ så här: 

Det handlar om framtiden. Hur vill vi att det ska se ut i framtiden? Hur vill DU att det ska se ut i framtiden?

Men kanske ännu viktigare - hur når vi dit tillsammans?

Typ genom att #KLIMATMAXA kanske:

 

5 exempel på hur vi kan klimatmaxa framtiden:

  • TÅGBOOM
  • SOLREVOLUTION
  • CYKELCHOCK
  • BILEVOLUTION
  • VEGOPEPP

Men, kan du fixa det här själv? Nej. Det här måste vi ju göra tillsammans. Du, jag, familjen, skolan, företagen, politikerna.

Du kan läsa mer om att #KLIMATMAXA här 

Fyra olika framtider

Forskare på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram fyra förslag på hur våra samhällen skulle kunna se ut om de inte byggde på ekonomisk tillväxt (alltså en ständig ökning i produktionen av prylar och tjänster). 

Vi delar med varandra! 

Detta samhälle bygger på delande, en så kallad delningsekonomi. Vi delar, hyr, lånar och byter med varandra snarare än äger och köper. För att kunna göra detta på ett smidigt sätt har vi olika digitala plattformar som hjälper oss. 

Att vi delar saker med varandra skapar också gemenskap och beslut fattas på plats, där det behövs. Vi arbetar mindre och engagerar oss mer ideellt, alltså utan att få betalt.

personer som delar på cyklar, kläder och borrmaskin

Lokal självförsörjning

I det här samhället produceras det mesta som behövs i det vardagliga livet lokalt, alltså där vi bor. Det gör att vi är nästan helt självförsörjande. 

Alla förväntas hjälpa till i produktionen och med det som behövs, och beslut fattas lokalt. Att bo nära den mark som används för att till exempel odla mat är viktigt. 

grönsaker

Robotar för livskvalitet

I denna framtidsbild har vi tack vare utvecklingen av robotar kunnat gå ner i arbetstid till ungefär 10 timmar i veckan. På så sätt får vi mer fritid och tid till gemenskap med andra. 

De flesta människor bor i städer och robotar sköter väldigt mycket av det som behövs i samhället. Staten arbetar ihop med företagen för att hela tiden utveckla robotarna och få det hela att fungera.

robot

Det cirkulära samhället

I denna berättelse om framtiden finns inte längre några sopor. Allt vi gör bygger på återanvändning och cirkulering av material (en så kallad cirkulär ekonomi). Som ett kretslopp. Återvinning sker bara när något inte längre går att återanvändas.

Staten styr med tydliga lagar och regler för att få allt detta att fungera.

cykel, kläder och skor i ett kretslopp

Vilken av de här tycker du verkar roligast att bo i? Vilket sätt tror du mest på?

Men omställning är inte bara någon som finns i framtiden. Något som vi redan gör för att ställa om till en hållbar utveckling, och faktiskt är rätt bra på i Sverige – är återvinning. T.ex att återvinna plast så att den blir till något nytt istället för att hamna där den inte ska vara. Typ på stranden eller i havet.

Om återvinning

Återvinning är bra. Men hur går det till egentligen?

Se filmen om återvinning: 

Det här kan du göra:

  • Läs på om klimatförändringarna och berätta för din familj om vad du lärt dig
  • Fråga din/dina föräldrar om ni kan samåka med några grannar till mataffären?
  • Förbättra källsorteringen (källsortera allt) (t.ex genom att införa ”Sortera Hemma”)
  • Inspirera din familj att testa en köpfri vecka eller månad
  • Ordna en loppis på gården eller i skolan, tillsammans med dina grannar eller klassen

Fördjupningsfråga

Vad tror du kommer att vara viktigt för dig i framtiden? Skriv ett brev från dig själv om 20 år till dig själv nu.