Samtidigt som vi förfasas över det fruktansvärda och orättfärdiga övergreppet mot Ukraina innebär så fortsätter livet här i Sverige. Mycket framstår plötsligt som futtigt. Häromdagen hade BEUC (som samlar europeiska konsumentorganisationer) sin generalförsamling tillägnad Ukrainakriget. Flera skakande vittnesmål om den humanitära katastrofen kom från kollegor i Polen, Rumänien, Ungern och andra länder som gränsar direkt mot det krigsdrabbade landet.

Humanitära behov först. Vi behöver hjälpa till och vi kan alla hjälpa till. Det gäller Ukraina och det gäller krigsflyktingar från andra håll i världen. Men vi vore inte en konsumentorganisation om vi inte reflekterade kring hur detta berör oss som konsumenter. För kriget påverkar samhället på alla plan:

  • Stigande energipriser med följder för transporter – både med bil och kollektivtrafik.
  • Stigande kostnader för boende vilket kan leda till vräkningar, avstängningar med mera.
  • Stigande matpriser (som redan har börjat) som en följd av bland annat ökade bränslepriser.
  • Prishöjningar där företag passar på och smyghöjer, trots att de inte har någon grund. Mycket en fråga om fungerande konkurrens och transparens.
  • Finansiella fluktuationer i valutor och fondsparande som förlorar kraftigt i värde.
  • Cyberattacker som skadar viktiga samhällsfunktioner liksom telekom, mediciner och vård, livsmedelsförsörjning, energileveranser, banksystem med mera.
  • Bluff-insamlingar till krigets offer.
  • Desinformationskampanjer för att störa samhälle och marknader.
  • Störningar i flygtrafiken.

Ovanpå detta tillkommer alla de problem som anlända flyktingar drabbas av som nyblivna konsumenter i vårt samhälle. Något som inte är nytt men som borde uppmärksammas mer. Och genom vårt initiativ Fair Finance Guides granskning fick vi svart och vitt på hur svenska sparpengar kopplas till Putins krigsmaskin. Men också på hur vi som konsumenter har möjlighet att påverka.

Sen finns också aspekten med omställningen till ett hållbart samhälle. Kriget och hur det påverkar vårt samhälle utgör ett självklart argument för att påskynda den gröna omställningen och göra oss kvitt vårt fossilberoende. Något som också EU-kommissionen strider för.

Samtidigt finns det krafter inom EU som använder kriget som ursäkt för att bromsa omställningen. Med argument av typen:  ”Inte just nu – vi har viktigare saker som måste prioriteras.” Det gäller till exempel Farm to Fork-paketet, EU:s satsning för en hållbar livsmedelsproduktion, som nu riskerar att försenas.

I Sverige har vi valår och ”kompensation” är ordet för dagen. Ja, omställningen till ett hållbart samhälle kommer att kosta för oss alla. Då gäller det att komma ihåg att det – vilket ofta glöms bort – kommer att bli mycket, mycket dyrare på sikt om vi inte ställer om.

Vi behöver bli bättre att se ”priset för lågpriset”, för människor, djur, klimat och miljö. Och vi måste tyvärr vara beredda på att lägga mer av våra inkomster på bland annat mat. Bränsle och mat kommer aldrig att vara så billigt som det varit de senaste decennierna.

Men vi måste vi se till att omställningen fungerar för alla, att den blir begriplig och accepterad. Och då behövs smart kompensation för särskilt utsatta grupper. En kompensation som hjälper en hållbar omställning – inte bromsar den. Och den ska kombineras med folkbildning, information och reglering, som gör det lättare och ekonomiskt möjligt att välja hållbart.

Förhoppningsvis kan vi klara av att hålla flera saker i huvudet samtidigt. En är de omedelbara, humanitära behoven orsakade av detta fasansfulla, obegripliga, omoderna, galna som kallas krig.