Att köpa elprodukter där man inte riktigt kan lita på säkerheten är att ta stora risker. Det fick Vera erfara när hennes mobilladdare, som visade sig vara en piratkopia, gjorde att hon fick stark ström genom kroppen. Det var ett under att hon överlevde.

Tre år efter olyckan lever hon fortfarande med smärtor varje dag.

Men Vera är inte ensam. I en Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket lät göra nyligen framkom att fem procent av de svarande fått en elchock eller stöt av en produkt. Sett till hela befolkningen skulle det motsvara en halv miljon människor.

Men vad är det egentligen som händer i kroppen när man får en så kallad elchock? I samband med själva olyckan kan man få flera symtom:

 • Muskelkramp – alltifrån i en del av kroppen till hela kroppen
 • Smärta i den del av kroppen som strömkällan nuddade
 • Känselbortfall
 • Brännskador
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Illamående
 • Andnöd
 • Svårt/omöjligt att kissa, eventuellt missfärgad urin
 • Medvetslöshet

Men det finns också symtom som uppträder först en tid efter olyckan. Hur länge de kan kvarstå varierar. För en del drabbade kanske de försvinner efter några veckor, för andra kanske de inte går över alls. Det hänger ihop med hur stark ström personen fick i sig och hur den gick genom kroppen. Om man fastnar vid strömkällan, som Vera gjorde, är risken extra stor att problemen kvarstår under längre tid.

Här är symtom som kan uppstå senare:

 • Smärta i den kroppsdel som nuddade strömkällan
 • Nedsatt känsel (även för värme och kyla)
 • Sämre blodcirkulation i den utsatta kroppsdelen
 • Påverkan på blodtrycket
 • Nervskador
 • Inkontinens (svårighet att hålla tätt)
 • Erektionsproblem
 • Balansproblem
 • Påverkan på minne och koncentrationsförmåga
 • Nedstämdhet/oro/ångest

Eftersom en del skador inte syns utanpå är det viktigt att ta reda på hur strömmen tagit sig genom kroppen. Kontakta alltid vården direkt efter en elchock.

(Källor: 1177 och Internetmedicin)