Det krävs inte mycket för att ett batteri ska bli farligt. Därför är det viktigt att produkten är rätt konstruerad och byggd med kvalitet.

Varje laddningsbar produkt har en batteristyrenhet, som i sin tur styr battericellerna. Men har man inte tillräckligt bra styrning av battericellerna kan det bli farligt, berättar Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

– Om laddspänningen bara blir lite för hög – det kan räcka med någon tiondels volt för en battericell – så riskerar batteriet att börja brinna. Det kan också vara farligt om man direkt börjar ladda sin produkt efter att man ha haft den ute i stark kyla eller för hög värme, som i en solvarm bil.

Produkter kan även ta skada och orsaka brand om laddaren eller nätadaptern har brister i isolation.

Det har pratats mycket om piratkopierade laddare och nätadaptrar. När Elsäkerhetsverket testade tio mobilladdare från en utländsk sajt visade sig alla vara farliga. Här handlar det om hur själva laddaren/adaptern är uppbyggd.

– Det är vanligt med allvarligt brister i isolation från nätspänningen. Kretskortet och transformatorn är ofta felaktigt konstruerade vilket gör att man kan få kontakt med nätspänningen genom laddaren, ett fel man inte alltid märker av. Men berör man samtidigt ett jordat föremål så är alltså risken stor att man får en elchock direkt, säger Mikael Carlsson och fortsätter:

– Många av dessa laddare är även bristfälligt sammansatta, vilket gör att de kan dela sig vid vanlig användning, med stor risk för elchock när man försöker dra ur den ur eluttaget.