Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Jag skulle inleda med en lektion om geologi. För att förstå hur de material som vi kan använda har skapats. Exempelvis porfyr från Älvdalen. För 1,7 miljoner år sedan låg Älvdalen vid ekvatorn och påverkades av vulkanutbrott som sköt upp askpelare tusentals meter upp i luften. Dessa rör av olika sorters porfyr går ner i marken i Älvdalen idag. Jag skulle berätta om marmor: en gång havsbotten, om sandsten: en gång berg på en annan plats.

Hela klassen skulle få besöka min ateljé och ta del av hur jag skulpterar. Sedan skulle de själva få praktisera. Beroende på hur många som deltar sker detta i skolan eller i min ateljé. Eleverna arbetar endera i gips som vi tidigare hällt i mjölkpaket de haft med sig, och sedan kan karva, fila och sandpappra. Eller så kan det köpas in täljsten. De får alltså lära sig dels om geologi, dels om hur det är att skulptera i sten vilket betyder att man bara tar bort, det går inte att lägga till, som när man arbetar i lera vilket är att modellera. Det finns även filosofi eller moral i att förstå att det man gör består, att det inte går att ändra sig när man arbetar i sten.

Miljömässigt lånar vi det redan existerande materialet från naturen, vi formar om det och sedan kommer det att bestå. Sten är inte förgängligt. En dag kommer kanske din bit, din skulptur hittas av någon såsom vi hittar det som gjorts för länge sen! Vi blir en del av ett kretslopp med våra kreativa handling av materialet sten.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Jag är verksam i Stockholm.

Kontakt och inspiration

Kontakt: yemisiw@gmail.com
Webbplats: www.yemisiwilson.com
Instagram: @yemisiwilson