Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Under ledning av en danspedagog får barnen utforska olika slags rörelser. Det kan vara vardagliga, atletiska, animaliska, abstrakta m.m. Med hjälp av dans/drama och rörelseövningar/lekar hjälps vi åt att utveckla helt nya sätt att röra oss på. Vi hämtar inspiration i naturen och miljöer vi till vardags vistas i, samt från olika material vi möter i vår vardag. På ett lekfullt och fantasistimulerande sätt hjälper vi varandra att upptäcka nya möjligheter. Målet med dessa workshops är att barnen på ett konkret sätt ska uppleva att annorlunda rörelsemönster är möjliga och tillsammans kan nya sätt uppfinnas. Jag vill att barnen ska känna hopp för en framtid där förändring är möjlig. Här får de själva vara med och se nya saker hända. Kan jag- kan vi! Varje övning tar avstamp i eller återkopplar till hållbar utveckling.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Uppsala kommun.

Kontakt och inspiration

Kontakt: sofia@gottsundateater.com 

Hemsida: www.gottsundateater.com