Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Inkluderande och kollektiva processer där deltagarna befinner sig i centrum är utgångspunkten för mitt sätt att arbeta. I mitt Omskaparprojekt skulle jag vilja undersöka begreppet "morgondagens samhälle". Hur fungerar samhället? Hur ser makten ut? Tillsammans lägger vi grunden för en gemensam vision som gestaltas i en filmproduktion.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Jag bor i Stockholm men jag arbetar och reser gärna var som helst i Sverige.

Kontakt och inspiration

Kontakt: shari.strandmark@innovadora.se 
Hemsida: www.innovadora.se