Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Drama är ett jättebra verktyg och en användbar metod för lärande. Formen uppmuntrar deltagarna att använda sina känslor för att skapa engagemang och förståelse för lärområdet med möjlighet att få nya perspektiv och ökat handlingsutrymme.

I ett Omskaparprojekt med mig som kulturaktör skulle jag arbeta med metoden Processdrama. Det är ett användbart undervisningsverktyg med målet att nå ett fördjupat lärande. Eleverna får möjlighet att undersöka ett ämne genom estetiska verktyg och dramakonventioner som både kan vara kontextbyggande, narrativa, poetiska och reflekterande. Deltagarna i ett processdrama förflyttas i tid och rum och går in och ut ur roll och är därigenom medskapare i handlingen. Ett vanligt verktyg inom metoden är lärare-i-roll, där läraren/ledaren går in i fiktionen för att inspirera och leda, samt locka fram de kunskaper som eleverna redan besitter. Jag tycker att det är viktigt att kunna fördjupa det lärande som eleverna initialt har utvecklat i Omskaparprojektet tillsammans med sin lärare och skulle därför anpassa och skräddarsy mitt upplägg utifrån det arbete som klassen påbörjat.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Göteborg och närliggande städer/orter i Västra Götaland. I övriga delar av Sverige utifrån extra kostnad för boende/resor/traktamente.

Kontakt och inspiration

Kontakt: svardmartina@gmail.com
Hemsida: www.dramakraft.se