Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Jag har två Omskaparprojekt:

1. Naturfoto + Naturen i 3D: Vi övar oss på att se. Till exempel hur ljuset påverkar upplevelsen av skogen och hur allt ändras med årstiderna. Vi pratar om att röra sig varsamt och skapar bilder. Projektet som är i två delar utförs i halvklass och avslutas med en utställning i helklass. I Naturen i 3D samlar eleverna växter och gör bilder med hjälp av lera och gips. Det färdiga resultatet blir varsin detaljrik gipsrelief som de kan måla. I Naturfoto tittar vi både på helheten och går nära, blir medvetna om hur kottar och knoppar verkligen ser ut. Eleverna får uppgifter, prövar olika perspektiv, använder ljus, skugga, vinklar och speglingar och lär sig att berätta i bild om till exempel en känsla, plats eller sina tankar.

2. Berätta med film: Eleverna gör korta stopmotionfilmer om ett eller flera av de omskaparteman som klassen jobbar med. De tänker ut karaktärer och story, skriver manus och spelar in och redigerar bild och ljud på skolans ipads. De lär sig att jobba dramaturgiskt och att visualisera sina tankar. Formatet är litet. Skådespelare kan vara egengjorda pappersfigurer eller små plastdjur. Scenografi av gamla kartonger och färgglada pappersark. Eleverna jobbar i grupp, får uppgifter som i ett filmteam och måste samarbeta för att det ska fungera. Vi använder Dubbeldiamanten för att hitta på idéer till manus och undersöka om ideérna går att genomföra och hur. Det blir väldigt intensivt och lika kul. Vi avslutar med filmvisning.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Stockholms län, Uppland och Sörmland.

Kontakt och inspiration

Kontakt: fotograf@mariarosenlof.com
Hemsida: www.mariarosenlof.com 

Foto: Maria Rosenlöf
Naturfoto - utforska ljus.

 

Torkat löv på en pinne.
Naturfoto - utforska hösten.

 

Spegling av träd i vatten.
Naturfoto - utforska speglingar.

 

Lera och löv.
Naturen i 3D - bild av naturen i lera.