Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Deltagarens egna reflektioner är centrala. Vi utgår från att vår önskan att värna om planeten och allt som ska leva här, hänger ihop med en önskan om att värna om sig själv och de som finns i ens närhet. Med utgångspunkt i sig själva får deltagarna knyta an till världen utanför och får genom verktyg som processdrama, forumspel, forumteater, rolltagande och improvisation möjligheten att undersöka och reflektera kring klimatkrisen och vilka roller vi kan spela för att förminska dess framfart. Kreativitet, nyfikenhet och empati leder oss i utforskandet av ämnen som miljö, samhörighet och ansvar.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Jag erbjuder projekt främst i Alingsås, Göteborg och Västra Götaland men tar gärna uppdrag på andra platser i Sverige. Vid längre resor kan kostnader för resor, logi m.m tillkomma.

Kontakt och inspiration

Mejl: info@artevo.se
Telefon: 072-911 23 31 
Webbplats: www.artevo.se