Mitt intresse för musikskapande har gjort avtryck i allt ifrån teaterföreställningar (Riksteatern, Malmö Opera mfl) till prisbelönta filmer (Sound of Noise och Music for One Apartment and Six Drummers). Jag har även turnerat flitigt med diverse grupper både i Skandinavien och Europa men även i USA och Asien.

Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

Perk-a-fon är ett musikaliskt kreativt projekt som belyser vikten av återvinning för att skapa en hållbar framtid. Projektet fungerar som en skaparverkstad där jag tillsammans med eleverna utforskar ljud, rytmer och klanger som finns i vår vardag.

Eleverna får i uppgift att samla återvunna ting som på olika sätt kan ljuda och utifrån dessa byggstenar vägleder jag dem i en kreativ process där målet är att bygga en eller flera helt unika Perk-a-foner*. Fokus ligger på elevernas egna skapande och undersökande och målet är att uppmärksamma hur vi kan bli bättre på att återanvända saker i vår vardag för att skapa en hållbar framtid.

*Perk-a-fon, (eng.) perc-a-phone påhittat ord sammansatt av perkussion samlingsnamn för slagverksinstrument (eng. Gramophone) Ett fantasiinstrument som kan ljuda på diverse sätt helt utifrån skaparens egna kreativa lösningar.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Södermanland, Uppland och Västmanland. I övriga landet utifrån extra kostnad för boende/resor/traktamente.

Kontakt och inspiration

Kontakt: myhrmail@gmail.com
Instagram: Perkafon