Skapande skola är ett statsbidrag för kulturell verksamhet i skolan som Kulturrådet ansvarar för. Det går att söka en gång per år och avser kommande läsår. Det är du, som skolans huvudman, som kan söka bidraget. Kommunala huvudmän kan inkludera fristående skolor i sin ansökan, men som friskola går det också bra att söka själv.

Bara professionella kulturaktörer

Det är bara professionella kulturaktörer som kan ta del av bidraget. Det är därför viktigt att försäkra sig om att de kulturaktörer som är aktuella för uppdrag lever upp till Kulturrådets krav. Kulturrådets definition av en professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier som är: aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet ska ha en konstnärlig utbildning inom sitt konstområde och/eller huvudsakligen vara yrkesverksam inom konstområdet. Det krävs också dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar.

Bidrag kan sökas för kulturprojekt som:

  • Har fokus på elevernas eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck.
  • Ger eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning inom konst och kultur.
  • Genomförs av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet.
  • Medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans verksamhet genom konstnärliga processer och metoder.
  • Ger eleverna möjlighet till delaktighet i planering, genomförande och uppföljning innan, under och efter projektet.
  • Sker som en del av den obligatoriska undervisningen.

Ange namnet på din kulturaktör i ansökan

Om ni söker bidrag för en kulturaktörs medverkan i ett Omskaparprojekt är det viktigt att ni anger namnet på personen eller gruppen i ansökan. Har ni ännu inte hittat en kulturaktör att samarbeta med kan ni titta in i vårt kulturaktörsbibliotek för inspiration eller för att hitta någon att anlita. Ange inte Sveriges Konsumenter som kulturaktör i er ansökan. Sveriges Konsumenter är en ideell organisation och kan aldrig bli beviljade Skapande skola-bidrag, er ansökan för det projektet kommer få avslag.

Missa inte Kulturrådets bästa tips för att lyckas med ansökan. Du hittar dem här!