Målet med MATtanken är att främja ökad kvalitet på offentliga måltider där resurser som satsas på dessa tas tillvara på bästa sätt. Vi vill bidra till hållbara offentliga måltider, från producent till konsument. Det handlar om att öka kompetensen, engagemanget och effektiviteten hos alla aktörer i kedjan. Det är inte försvarbart att använda skattemedel för att servera mat som är ohälsosam och ohållbar, vi vill att maten som serveras i offentlig sektor är hållbar, hälsosam, god och näringsriktig.

Utgångspunkten för MATtanken är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Målen hänger ihop på så sätt att samtliga, direkt eller indirekt, relaterar till livsmedel och matvanor. Arbetet med att nå målen kommer sker genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte med hjälp av till exempel webbinareier, artiklar, poddavsnitt och många olika typer av evenemang och kartläggningar av offentliga måltidsverksamheter.

Projektet förlängs

MATtanken har blivit beviljade medel för ytterligare två år. Vi kommer därmed kunna fortsätta utveckla relationer, bygga vår kunskapsbank och samverka för en hållbar utveckling även år 2021 och 2022.

Har du några bra exempel?

Inom MATtanken arbetar vi för att skapa nya samarbeten inom matproduktion och måltidsfrågor, lokalt och regionalt. Om ni i er organisation har erfarenheter, goda exempel på samarbeten eller tips för mer hållbara måltider som ni vill dela med er av - hör gärna av er så kan vi lyfta er verksamhet som ett gott exempel för andra att lära och inspireras av!

Mer information och kontaktuppgifter hittar ni på projektets hemsida: www.mattanken.se