Sveriges Konsumenter har med hjälp av medievetarstudenter på Södertörns högskola granskat dejtingappen Tinders prismodell. Med data från 340 användare visar resultaten att Tinder använder sig av hyperindividanpassad prissättning.

Undersökningen visar

  • Företaget säljer sin premiumtjänst Tinder Plus i 36 unika prisnivåer
  • För tjänsten kan en användare få betala från 30 kronor upp till 369 kronor i månaden.
  • Användaren ser bara sitt eget pris och kan omöjligen jämföra erbjudandet med andra

Resultatet stämmer väl överens även med större granskningar av appen genomförda i andra länder.

– Det är fullständigt orimligt att vissa betalar 12 gånger så mycket som andra utan att ens veta om det. När priser individanpassas utan vår vetskap och på oklara grunder blir det väldigt svårt för oss konsumenter att på förhand jämföra varor och tjänster, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Om priset baseras på ålder, könsidentitet eller sexuell läggning kan det bryta mot diskrimineringslagen. Tinder informerar inte om vilka variabler som används i prissättningen och inte heller om att persondata används för  automatiserad individanpassning. Sveriges Konsumenter uppmanar nu Diskrimineringsombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket att närmare granska Tinder och dess prissättningsmodell.

– Om företag tillåts gömma individanpassade priser bakom komplexa algoritmer blir det omöjligt att upptäcka eventuell diskriminering. Vi kan inte ha en ordning där algoritmer står och väljer ut folk som ska betala mer eller mindre baserat på vem vet vad. Det här måste granskas, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Läs mer om vår rapport

För mer information:

Sinan Akdag, digital expert,  072 061 69 40

Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, 070 746 64 31