Det är EU:s kemikalieprojekt LIFE AskREACH, där Sveriges Konsumenter ingår, som låtit testa badleksaker, trädgårdsredskap och andra hobbyprylar som hör sommaren till. Totalt lät projektet analysera 106 varor från 13 europeiska länder, för att ta reda på om de innehåller ämnen som listas som ”särskilt farliga” i EU:s kemikalielagstiftning. Ämnen som är reproduktions- och hormonstörande, miljöskadliga eller cancerframkallande.

Om testet i siffror: 

  • Nästan 1/3 av de analyserade produkterna innehöll minst ett av de särskilt farliga ämnena på EU:s kandidatlista. 
  • Totalt testades 106 produkter inköpta i 13 olika EU-länder.  
  • 10 produkter innehöll särskilt farliga ämnen över gränsvärdet 0,1 viktprocent.
  • 6 produkter innehöll mjukgörare som är förbjudna i konsumentartiklar sedan juli 2020 på grund av deras negativa effekter på vårt hormonsystem. Ämnena hittades i koncentrationer upp till 23 viktprocent (!) i bland annat trädgårdshandskar och målarförkläden för barn.  

Rätt att veta om kemikalieinnehåll

Tyvärr finns det ingen lag som säger att det måste finnas en innehållsförteckning på alla varor. Men som konsument har man enligt lag rätt att veta om varor innehåller några av de mest problematiska kemikalierna. Företag är skyldiga att svara på frågor om kemikalieinnehåll inom 45 dagar ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (så kallade SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Detta enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. 

Av de 8 inköpta produkterna från Sverige gav två av produkterna utslag i testet och innehäll mjukgörare, sk ftalater. Ett par foppatofflor i barnstorlek innehöll DBP och en kylväska innehöll DEHP, men inte över gränsvärdena. 

Se fullständiga resultat i rapporten här. 

Fråga om kemikalier genom Kemikalieappen! 

Sveriges Konsumenter deltar i projektet AskREACH / Kemikalieappen som vill förenkla kommunikationen om särskilt farliga ämnen i varor mellan företag och konsumenter. Som konsument kan du med hjälp av Kemikalieappen enkelt använda din rätt till information genom att och skicka informationsförfrågningar till företag.

Projektet LIFE AskREACH:s lösningar

Projektet LIFE AskREACH förenklar kommunikationen om särskilt farliga ämnen i varor mellan företag och konsumenter. Som konsument kan du med hjälp av Kemikalieappen enkelt använda din rätt till information genom att och skicka informationsförfrågningar till företag. Genom databasen AskREACH:s användargränssnitt kan företag enkelt hantera inkomna förfrågningar från konsumenter och spara information om sina varor i databasen. Mer info för företag finns här.

Kemikalieappen och den tillhörande databasen förenklar kommunikationen mellan konsument och företag om särskilt farliga ämnen i varor.

Kemikaliesmarta tips till konsumenter:

  1. Undvik (eller var extra uppmärksam på) prylar som är av mjuk plast (PVC) eller billig mörk hård plast.
  2. Lämna tillbaka prylar som luktar starkt.
  3. Leta efter miljömärkta produkter (Svanen eller EU Ecolabel).
  4. Fråga butiken om innehållet av farliga kemikalier i varor! Använd Kemikalieappen

Läs mer om projektet LIFE AskREACH här

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.