"Helt klart finns det händelser under året som ger en anledning att som konsumentföreträdare vara extra glad.

TUMMEN UPP gör jag för att

  • hållbar konsumtion har kommit mer i fokus. Det orimliga i att vi överkonsumerar och frossar som vanligt blir uppenbart för allt fler. Senast blev det rejäl debatt kring Black Friday och hela julhandeln men genom hela året har priset för lågpriset uppmärksammats allt mer, vare sig det gäller flyg, kläder eller industrikött. Allt mer ekologiskt handlas, begagnatbutikerna blomstrar och facebookgruppen Tågsemester vinner Blåslampan.
  • rättigheterna har stärkts genom beslut i EU, av regering och riksdag. De tre tydligaste lyften har gällt skriftliga avtal vid telefonförsäljning, skarpa regler mot snabblånen och GDPR – nya regler för att skydda vår integritet på nätet. Men även passagerarrättigheter har stärkts liksom skyddet mot finansrådgivare som ser mer till sin egen plånbok än kundens (fast där hade vi velat ha ännu mycket starkare skydd).
  • att bankerna har stått i skottgluggen för att de pratar hållbarhet men ändå låter stora pengar gå till krig, korruption och miljöförstöring. Detta tack vare vårt arbete i Fair Finance Guide men många andra trycker också på. Finanssektorn har en nyckelposition för en bättre värld och nu kan de inte backa längre. De blir nu sannolikt också skyldiga att tillhanda kontanter igen, efter att alla partierna i Riksbankskommittén förordat tvång för bankerna.

Generellt sett anser jag att politikerna i de flesta läger blir mer uppmärksamma på konsumenternas rättigheter. Regeringen har varit aktiv och i riksdagen har flera surdegar lösts under 2018, som till exempel telefonförsäljningen. Men även i Bryssel har tempot det senaste året ökat, med ”New Deal for Consumers” och andra förslag som är riktigt bra för de 500 miljoner som bor och handlar inom EU. Vi på Sveriges Konsumenter märker ett ökande intresse för och kunskap i konsumentfrågorna, vilket bland anat avspeglas i partienkäten inför riksdagsvalet.

Men allt är ju inte frid och fröjd.

TUMMEN NER gör jag för att

  • klyftan fortfarande är stor mellan olika grupper av konsumenter och den blir inte precis mindre av digitaliseringen. Ny teknik och nya tjänster på nätet kan vara fiffiga och tidsbesparande men är sällan någon dröm för äldre och funktionshindrade, ofta istället en mardröm. Det blir allt mer ett heltidsjobb att vara konsument och så kan vi inte ha det.
  • villkoren på nätet fortfarande är under all kritik. Fler, långa och svårbegripliga avtal gör det omöjligt att full koll på vad man faktiskt godkänt för alla konsumenter. Frivillig bättring från företagen verkar långt borta och myndigheterna har ännu inte kommit till skott.
  • konsumentvägledningen ute i kommunerna minskar. Snabbt. Det är mycket oroväckande, med tanke på att de mest utsatta konsumenterna inte är särskilt hjälpta av telefonråd eller en chatt. Här står politiken handfallen, verkar det.
  • kontanterna – igen. De blir allt svårare att använda i affärer och på restauranger. Vi håller på att förlora det enda icke-kommersiella betalningsmedel vi har, som också är enda alternativet för stora grupper.
  • politiken och näringslivet gör för lite mot ”prylsvinnet”, mot köp- och slängnormen. Här behövs bättre reklamationsregler och andra incitament för grejer att hålla längre, liksom support för nya affärsmodeller som bygger på att grejer hyrs och delas. 

Framtiden är full av utmaningar. Det kommer att handla mycket om klimat, politiskt ansvar och tillsyn. Men det återkommer jag till i en framåtblickande krönika. Snart, i en dator nära dig."

Jan Bertoft, generalsekreterare