Det är viktigt att de politiker som väljs till Europaparlamentet arbetar för konsumenternas och medborgarnas bästa. Att värna konsumenterna är också en förutsättning för att marknaden i EU ska fungera och utvecklas. Det krävs en balans i styrka och rättigheter mellan dem som producerar och säljer och dem som köper och konsumerar.

Många har svårt att se vad EU egentligen betyder i vardagen. Men här ger maten, bankerna, kemikalier och andra konsumentnära frågor en tydligare bild. De senaste decennierna har EU varit en stark kraft för förbättring inom dessa och flertalet andra konsumentfrågor. Att lyfta konsumentfrågorna bidrar till att öka intresset för EU och vad valet faktiskt handlar om.

Inför den kommande mandatperioden vill vi, tillsammans i den europeiska konsumentrörelsen BEUC, lyfta fem prioriterade konsumentfrågor:

  1. Artificiell intelligens i konsumenternas tjänst
  2. Längre livslängd för produkter
  3. Förenklad hälsomärkning för mat
  4. Tillgång till mediciner till konkurrenskraftiga priser
  5. Stopp för skadliga kemikalier

Dessa frågor kommer påverka hundratals miljoner människors liv, nu och år framöver. De måste prioriteras av de nyvalda beslutsfattarna i Europaparlamentet.