Från jord till bord-strategin skulle bli EU:s stora omställningsprogram till en hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion. Men nu ser det ut som om den ursprungliga planen håller på att försvagas. Något som fått fler än 280 europeiska konsument-, djurrätts-, jordbruks- och miljöorganisationer att gemensamt skriva ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– En fullt genomförd jord till bord-strategi är en nyckel för både oss och framtida generationer för att få en omställning till hållbart producerad mat. Det är extremt oroväckande att starka krafter nu vill urholka den, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter.

Det unika med Från jord till bord-strategin, som är själva hjärtat i EU:s gröna giv, är att alla länkar i livsmedelskedjan ingår – från odlare till slutkonsumenter. Och att det är första gången som EU samla frågor som hållbart jordbruk, social hållbarhet, hälsa och livsmedelsindustri för att nå EU:s omställningsmål senast 2050.

–2023 är ett ödesår för livsmedelspolitiken på många sätt. Dels med kommissionens förslag som ska presenteras i år, dels då arbetet med den kommande svenska livsmedelsstrategin startat nu. Det är viktigt att den går i takt med de intentioner som finns i jord till bord-strategin, säger Jan Bertoft.