Igår genomförde vi vår tredje träff med årskurs fyra på Backeboskolan. Temat var sopor och humor – sophumor och eleverna fick i uppgift att skapa sopmasker. Eleverna skulle sedan gestalta en karaktär med hjälp av masken och hela kroppen. Masker är bra för de gör att det oftast inte känns lika utsatt att uppträda och så lär de oss att gestalta med kroppen och att hålla huvudet vänt mot publiken. Under tidigare träffar har vi utforskat sopor och jonglering – sopjonglering och akrobatik i naturen. Nästa gång är det dags för det som kallas för Omställning! Då ska vi använda oss av de olika momenten och med en hoppfull och hållbar framtid som tema spela föreställningar för Backeboskolans förskoleklass och årskurs ett. Det ser vi verkligen fram emot!

Vi berättar om hur allt har gått nästa gång!

Hej så länge,

Karin, Petter och Camilla i Trupp Trunk

 

Elever sitter i trappa med masker gjorda av papperspåsar på huvudet