Allt börjar vid elden. Niklas berättade en uråldrig saga om ett barn som fötts halvt och under en lång vandring möter ett annat halvt barn. Efter en kamp i en flod förenas de två halva barnen. Vad som gör att vi ibland känner oss halva och vad som kan få oss att känna oss hela igen, blev den röda tråden genom dagen. Koncentrationen var total när sagan berättades.

Omställningens första utmaning var att i grupper om sex personer dela upp sig i par och skjuta pilbåge mot ett mål. En av personer i paret var utan hörsel och fick vägleda den andra personen som var utan syn.

 

Varje gång paret träffade målet fick de en tändsticka av Niklas.

 

Med de tändstickor som gruppen fick ihop var uppgiften sedan att tillsammans i gruppen tända en eld, något grupperna klarade utan tvekan.

 

I alla delutmaningar under dagen fick grupperna självorganisera sig och bestämma hur de skulle lösa uppgiften. Instruktionerna fick grupperna på papper och de vuxna höll sig vid sidan av för att inte styra. 

 
Nästa uppgift var att tillsammans bygga en spiral av sånt gruppen kunde hitta i skogen.

 
Sedan fick alla i gruppen turas om att gå in i spiralen.


I mitten av spiralen fick var och en fundera över, inne i sig själva, vad de behöver för att bli ett helt barn.


Efter alla utmaningar samlades vi vid den centrala punkten igen – elden. Vi fick alla fundera kring vad vi vill skapa i världen och vilken hjälp vi behöver för att kunna göra det. Dagen avslutades med ett gemensamt avstamp.


Tack Anna och Niklas för att ni velat göra det här Omskaparprojektet med oss och Backeboskolan – det har varit så inspirerande!