Vi landade i lugnet i klassrummet med en stillhetsövning. Tillsammans reflekterade vi över vad vi har omskapat under projektet med hjälp av rörelse och våra sinnen i naturen.

Vi gav oss ut i vårsolen till en äng vid en bäck. På vägen samlade vi pinnar och naturmaterial för att tälja och skapa talpinnar till reflekterande samtal. Varje träff samlas vi i cirkel, ofta runt elden, och reflekterar tillsammans kring olika livsfrågor som exempelvis tacksamhet.

Alla samlade gräs och samskapade gemensamt ett långt tjockt rep som vi sedan testade att hoppa hopprep med.

Omskapande kan vara att följa naturens rytm och skifta perspektiv. Några av oss ville kolla om vi kunde hoppa över bäcken! Att leka med det som är och uppkommer i stunden, se nya möjligheter, är en viktig del i det vi utforskar. När det sker, så kommer det ofta från eleverna själva och i mötet mellan oss och naturen - i mellanrummen.

Hälsar

/Anna & Niklas

 

Elev hoppar över vattendrag