Allt tyder på att coronapandemin har snabbat på digitaliseringen, denna paraplyterm som kan betyda allt och ingenting på samma gång. Fler konsumenter än någonsin e-handlar, videosamtalar och tar del av nyheter och kultur via nätet. 

På Sveriges Konsumenter omfamnar vi utvecklingen eftersom digitala verktyg kan innebära fantastiska fördelar för enskilda konsumenter, vårt samhälle och planeten vi bor på.  

Men vår roll är inte att agera aningslös hejaklack åt varenda app, plattform och smart dammsugare som utlovar enkla lösningar på komplicerade problem. Vår roll är att kritiskt granska företagens påståenden, lyfta på motorhuven och se till att du som konsument kan göra informerade val. De värsta lurendrejarna, övervakarna och klimatbovarna ska du inte ens behöva välja bort, de ska sållas bort av stark lagstiftning och standarder. 

2020 

Under det gånga året har det trots (och i vissa fall på grund av) pandemin varit full fart på det digitala konsumentskyddsområdet.  

I januari rivstartade vi med en granskning av den digitala annonsindustrin. Helt alldagliga appar har visat sig samla in och i hemlighet sprida känsliga personuppgifter till tusentals företag. Så ska vi inte ha det. 

I februari överfördes vår anmälan mot Google och deras platsspårning till Irland. Vi fortsätter att tillsammans med våra europeiska kollegor bevaka processen och ta striden för att Google ska ställas till svars för sin övervakning.

I mars anmälde vi släktforskningssajten MyHeritage till Datainspektionen och Konsumentverket. Hur företaget behandlade inskickade DNA-prover och vilka rättigheter du hade som konsument var i bästa fall otydligt. På Sveriges Konsumenter tror vi stenhårt på att avtalsvillkor ska vara lätta att förstå och inte leda till akut huvudvärk. 

I april fyllde jag 30 och begrundande om en tillvaro som i så stor utsträckning går ut på att läsa integritetspolicyer verkligen är en eftersträvansvärd tillvaro.

I maj publicerade vi vår ståndpunkt om AI och en medföljande debattartikelVårt budskap var att utan transparens och tillit är innovation inte mycket värd. 

I delar av juli och augusti hade jag semester. Vid sidan av mitt (i högsta grad tvångsmässiga) läsande av integritetspolicyer läste jag (helt frivilligt) bland annat Orhan Pamuks Den svarta boken och George Orwells 1984. 

I augusti blev det klart att Amazon skulle lanseras i Sverige. Vi skrev ett öppet brev till grundaren Jeff Bezos där vi vänligt men bestämt påpekade jätteföretagets många brister.  

september publicerade vi vår europeiska opinionsundersökning om AI. Fler än hälften av svenska konsumenter ansåg att AI används för att manipulera deras beslut. Oroväckande. 

Under hela året har vårt projekt Privatimportens faror figurerat flitigt i media. Tillsammans med Elsäkerhetsverket har vi informerat konsumenter om hur man undviker farliga elprodukter, genomfört produkttester och opinionsundersökningar samt lämnat rekommendationer på hur marknadsplatserna kan tvingas ta större ansvar.

2021 

Nästa år ser ut att bli minst lika händelsefyllt som 2020. Lagstiftning som reglerar säkerheten i sakernas internet ser ut att äntligen vara på väg och plattformarnas ansvarstagande kommer att vara föremål för intensiva debatter under förhandlingarna om Digital Services Act.    

Jag ser fram emot att eventuellt och förhoppningsvis få möjlighet att läsa mina integritetspolicyer bland vänner och kollegor på kontoret istället för intill det brummande kylskåpet i mitt kök.

God jul och gott nytt år!

Sinan Akdag är digital expert på Sveriges Konsumenter.