Tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC, välkomnar Sveriges Konsumenter att den irländska datainspektionen nu väljer att starta ett tillsynsärende mot Google. Vi förväntar oss att myndigheten, utöver att granska hur Googles tjänster är utformade i dag, också utreder företagets platsspårning under den period som vår ursprungliga anmälan avser.

–Jag ser det som väldigt positivt att våra klagomål nu tas vidare genom den irländska utredningen, men det är viktigt att myndigheten inte bara tittar på hur det ser ut i dag, utan också granskar hur situationen såg ut 2018 när vår anmälan gjordes. Att bryta mot GDPR måste få konsekvenser, även om tillsynsmyndigheter vaknar till något år i efterhand, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Detta har hänt
I november 2018 anmälde Sveriges Konsumenter tillsammans med sex andra konsumentorganisationer Google till Datainspektionen med anledning av företagets vilseledande inställningar kring platsdata. Anmälan baserades på en rapport från norska Forbrukerrådet som granskade hur de rörelsemönster som Google kartlägger kan avslöja mycket om en person, inklusive religiösa övertygelser, politiska åsikter, hälsotillstånd och sexuell läggning.

Vi anser att konsumenter har lurats att ge samtycke till denna kartläggning genom vilseledande designspråk och att Googles platstjänster därför brutit mot dataskyddslagen GDPR.

Baserat på vår anmälan inledde den svenska Datainspektionen ett tillsynsärende mot Google i januari 2019. Vårt klagomål blev senare överfört till Irland eftersom företagets europeiska huvudkontor är beläget där och nu startar alltså irländska myndigheter en egen utredning.

Generalsekreteraren på den europeiska konsumentorganisationen BEUC, Monique Goyens, kommenterade också beskedet:

Med tanke på att miljontals europeiska konsumenter påverkas av företagets platsspårning bör utredningen ha högsta prioritet hos den irländska datainspektionen. Mer än 14 månader har passerat sedan konsumentorganisationer anmälde Google och det skulle vara oacceptabelt om konsumenter tvingas vänta ännu längre. Det är GDPR:s trovärdighet som står på spel här.