Undersökningen, som genomförts i Sverige och åtta andra EU-länder visar att konsumenter ser stora fördelar med AI (karttjänster vid bilkörning är exempelvis en stor favorit) men att flera av de AI-baserade tjänster inte ger många konsumenter något mervärde.

Det gäller till exempel röstassistenter och personanpassad reklam där knappt hälften anser att tjänsterna ger konsumenter något. 

– Det är oroväckande att så många konsumenter upplever sig manipulerade av företags användning av AI, men samtidigt inte överraskande. Personanpassad reklam kan definitivt ses som en form av manipulation och utformningen av rangordningar på bokningssajter och e-handelsplattformar är för de flesta ett mysterium, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Undersökningen visar också att hälften av svenska konsumenter antingen aldrig har hört talas om AI (21 procent) eller upplever sin kunskap som bristfällig (30 procent).

AI måste regleras

Just nu pågår det diskussioner på EU-nivå om att modernisera konsumentlagstiftningen och då inkludera en helt ny lagstiftning för att reglera AI. Sveriges Konsumenter arbetar tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC för att lagstiftningen ska leva upp till de nya utmaningar som konsumenter i dag ställs .

– Det måste finnas tydliga regler som avgränsar hur AI-system får användas. En viktig del är att företag tvingas bli mer öppna med hur systemen fungerar, både gentemot konsumenter och tillsynsmyndigheter, säger Sinan Akdag.  

 

Vill du veta mer? Kontakta vår digitala expert Sinan Akdag, mobil: 072-061 69 40, epost: sinan.akdag@sverigeskonsumenter.se

Pressbild på Sinan hittar du HÄR

För en mer grundlig sammanfattning av undersökningens resultat, läs sammanställningen i rapporten.