Rapporten från den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet visar att den personanpassade marknadsföringen i appar och på nätet möjliggörs genom komplexa nätverk av ljusskygga företag. De så kallade adtech-nätverken tar varje dag emot känsliga personuppgifter om exempelvis sexuell läggning och platsdata från miljontals människor.

–Det här är knappast vad vi som konsumenter förväntar oss när vi installerar ett spel till barnen eller en dejting-app och det är uppenbart att insamlingen kränker våra grundläggande rättigheter, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Så här går det till: När en app vill visa en annons för dig skickar den dina personuppgifter till annonsnätverken som sedan auktionerar ut annonsplatsen till högstbjudande. Allt detta sker på ett fåtal millisekunder, men innebär att hundratals företag får tillgång till känsliga uppgifter om dig och ditt liv.

Mot bakgrund av rapporten har norska Forbrukerrådet nu anmält dejtingappen Grindr och fem av de adtech-företag som tar emot användarnas persondata för brott mot GDPR-lagstiftningen. Ett av företagen, MoPub, ägs av Twitter.

Sveriges Konsumenter har vidareförmedlat rapporten till Datainspektionen och uppmanar i ett brev myndigheten att sjösätta en egen granskning.

Många av adtech-företagen sammanställer dessutom i detaljerade profiler personuppgifterna de tar emot. Det innebär att uppgifter du lämnat i en app eller på en hemsida senare kan användas för helt andra syften av andra företag.

–När våra personuppgifter väl förts in i nätverken är det omöjligt att utöva någon som helst kontroll över vad de används till. Annonsmodellen är regel snarare än undantag och tillsynsmyndigheter måste därför se till att rensa upp i det här träsket, säger Sinan Akdag.

Utöver Sveriges Konsumenter har i dag ett tjugotal ytterligare konsumentorganisationer över hela världen krävt att tillsynsmyndigheter agerar mot adtech-industrin.

Mer om granskningen hittar du HÄR.