Filmerna är tänkta att fungera som ett reflektionsunderlag för lärare och kulturaktörer som vill fördjupa sig i de teorier och modeller som har inspirerat Omskaparnas material. Du kan titta på alla filmerna eller någon enstaka, det väljer du själv. Förhoppningen är att du får en teoretisk grund att stå på inför ett Omskaparprojekt och att du fått fundera lite på dina egna tankar kring temana i filmerna. Du kan titta på filmerna själv eller tillsammans med den eller de du ska genomföra ett Omskaparprojekt med. Lycka till!

Vad är ett Omskaparprojekt?

Hillevi och Andréa berättar!

Om hållbarhet

Hör Hillevi berätta om hållbarhet enligt donutmodellen, framtagen av Kate Raworth! Läs mer om donutmodellen här: https://www.kateraworth.com/doughnut/

 

Om omställning

Hör Andréa berätta om vad vi i Omskaparna menar med omställning!

Om värderingar

Värderingar och omställningen till ett hållbart samhälle hänger ihop! Hör Hillevi berätta om sambandet. Teorin kommer från organisationen Common Cause Foundation, https://valuesandframes.org

Om kreativitet

Hör Andréa berätta om ett ledarskap som främjar hållbar utveckling och kreativitet och den kaordiska vägen. Teorin kommer från Art of Hosting: https://www.artofhosting.org/

Filmerna spelades in i juli 2021.