Vi omger oss av en mängd olika kemikalier i vår vardag. Alla ämnen är inte farliga, men det finns flera som vi bör undvika på grund av dess negativa påverkan på vår hälsa eller miljön. För att konsumenter ska kunna göra informerade köpval är det därför viktigt att företag har koll på sina varors kemikalieinnehåll och att de kan ge tydlig information om detta till sina kunder.

Rätten till information

Därför finns artikel 33 i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Den säger att du som konsument har rätt att få information om en vara innehåller så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen), men med det försvårande tillägget att det är du själv som konsument som måste ställa frågan till företaget. Skyldigheten att svara gäller såväl producenter som leverantörer och återförsäljare. Ytterligare en försvårande omständighet är att företaget bara behöver svara om varan innehåller över 0,1 viktprocent SVHC-ämnen. Då ska svar lämnas inom 45 dagar. Annars krävs inget svar. För att göra det lättare för konsumenter att ställa frågor var Sveriges Konsumenter med och tog fram Kemikalieappen, en app där man enkelt kan ställa en förfrågan om kemikalieinnehållet i varor till företag. Intresset för appen blev snabbt stort.

Få svar och dålig koll 

Men får kunderna de svar som de behöver? Sveriges Konsumenter skickade frågor till 25 stora butikskedjor inom bland annat livsmedel, elektronik och telekom i ett test. Här är resultatet:

  • 10 av 25 återförsäljare svarade på frågan om varans kemikalieinnehåll.
  • 11 av 25 återförsäljare svarade inte alls.
  • 1 av 25 svarade men gav ett ofullständigt svar.
  • 3 av 25 återförsäljare hänvisade till annan aktör i leverantörskedjan.
Tabell: 10 svarade, 11 svarade inte alls, 1 gav ofullständigt svar och 3 hänvisade vidare.

– Att hänvisa till en annan aktör strider mot lagen. Den som konsumenten väljer att fråga ska kunna svara, oavsett om hen inte själv producerat varan utan bara är återförsäljare. Det är anmärkningsvärt att butikerna inte verkar ha kännedom om regelverket, säger Sveriges Konsumenters projektledare Maria Hammarling.

Att 11 av 25 butiker inte svarat alls kan ha flera förklaringar. Företag kan helt enkelt ha struntat i det, men det kan också bero på att varorna inte innehåller SVHC över det fastställda värdet.

– Det här visar den stora svagheten med lagtexten. Om företaget väljer att inte svara har du som kund ingen chans att veta om varan innehåller särskilt farliga ämnen eller inte. För konsumenternas trygghet tycker vi att det är rimligt att företag svarar, oavsett SVHC-innehåll. Företagen har allt att vinna på att svara – även om lagen inte kräver det. De butiker som svarar snabbt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt vinner kundernas förtroende, säger Maria Hammarling.

Så gjordes granskningen

Vi har testat hur 25 väletablerade återförsäljare på den svenska marknaden hanterar frågor från konsumenter om innehållet av särskilt farliga ämnen i varor. Informationsförfrågningarna skickades till återförsäljarna med hjälp av Kemikalieappens förskrivna formulär som konsumenter kan använda och som är baserat på Reach-lagstiftningens artikel 33. Efter 45 dagar sammanställdes samtliga svar. Gällande kategorin som inte svarat: Vi fick autosvar/preliminärt svar från några företag, som sedan inte återkom som utlovat. I andra fall har vi säkerställt att våra frågor inte hamnat i skräpposten.

>> Se listan över de granskade företagen här.

Hjälp konsumenter att göra informerade val

Konsumenter vill göra informerade, hållbara och där med giftfria val. Men liksom vår granskning visat är det i dagsläget svårt, eftersom konsumenter är utelämnade till företagens informations(o)vilja om varors kemikalieinnehåll. Sveriges Konsumenter vill uppmuntra företag att hjälpa konsumenter att göra informerade val. Det gynnar såväl företag som konsumenter, hälsan och miljön.

Tips till företag:

  • Svara konsumenter på frågor om varors kemikalieinnehåll, oavsett om varan innehåller SVHC-ämnen eller ej, och se till att svaret är begripligt. Här finns tips på hur det kan se ut.
  • Ha koll på era lagliga skyldigheter enligt Reach artikel 33.
  • Ha koll på era varors kemikalieinnehåll, då är det enkelt att svara på konsumenters frågor.
  • Sälj inte varor som innehåller SVHC-ämnen.

Vill du veta mer? Kontakta:

Maria Hammarling, projektledare

Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig, tel: 08-674 43 33