Några av de problem vi funnit listar vi här nedan men hela rapporten i pdf, med djupare analyser, hittar ni här.

Kortbolag och banker tar ut stora avgifter från handlare och konsumenter så en ökad konkurrens är bra. De nya digitala konkurrenterna kan dock inte användas av alla. De är beroende av internet, som inte alla konsumenter har, och ofta av nya smarta telefonmodeller, som många saknar. Tjänsterna är heller inte alltid utformade kognitivt så att alla kan använda dem.

Betaltjänster för e-handel har olika policys för säkerhet och behandling av personlig data och en del betalsätt har extra avgifter som är svåra att upptäcka. Information om allt detta måste bli tydligare och inte som idag bakas in i långa svårförståeliga avtal.

Kontanter är det betalningsmedel som idag är kommersiellt oberoende och som många föredrar därför att de är konkreta, anonyma och går att dela upp i lämpliga summor. Dessutom fungerar kontanter i händelse av hackning eller kris i de digitala systemen. E-kronor, som Riksbanken nu utreder, kan bli ett välkommet icke-kommersiellt komplement till kontanter, och kan göras i en form som är oberoende av internetuppkoppling.

Vi på Sveriges Konsumenter föreslår i vår nya rapport en rad lösningar till bransch och politiker för att säkerställa säkra och bra betalningsmedel för alla.

Några förslag på lösningar

Tillgänglighet

Personer med olika behov och funktionsnedsättningar borde vara med i testprocesser av nya betaltjänster och branschen ska använda standarder för universell design. Som Riksbankskommittén med representanter för samtliga partier nu skriver bör banker ha en skyldighet att tillhandahålla och hantera kontanter. Som vår generalsekreterare Jan Bertoft skriver i sin blogg måste det också bli mindre kostsamt för handlare att ta emot kontanter.

Säkerhet

Kortbedrägerier är ett stort problem och summorna måste ut i ljuset så att vi kan stärka säkerheten. Det ska som gode man gå att signera en betalning i sitt eget namn, inte som nu i huvudmannen namn, så att de som inte helt sköter sin egen ekonomi kan vara trygga att ingen missbrukar deras konton.

Integritet

Det måste alltid framgå tydligt för konsumenten vad deras personliga data används till – dataprofiler om konsumenters betalningsbeteenden är värdefull och känslig information. En starkare reglering krävs för att inte finansiella företag ska, baserat på data, diskriminera vissa konsumentgrupper.