I dagarna ska svenska konsumenter betala december månads rekordhöga elräkning.När Sveriges Konsumenter ställde frågan i en webbenkät svarade en av tio att de behöver låna eller inte vet hur de ska betala sin räkning. Tre av fyra av de som svarat uppger att de är oroliga eller mycket oroliga över sina elkostnader.

Mycket talar nu för att hushållens pressade situation kommer att lätta i och med att elpriserna vänder nedåt och konsumenter kommer få ta del av regeringens elprisstöd. Men till dess gäller det att hantera elräkningen så bra det går.

Här kommer sex tips för att klara ekonomin:

1. Ducka inte för elräkningen

Om du inte har råd att betala alla dina räkningar, prioritera att betala elräkningen. Tillsammans med hyra och hemförsäkring är elen den viktigaste räkningen du har. Om elbolaget stänger av elen (det finns tydliga regler för när de får göra detta) så blir det dyrt att slå på den igen.

2. Begär anstånd eller avbetalning

Om du inte kan betala ska du alltid kontakta elbolaget. Kontakta dem skriftligt och begär anstånd med betalningen tills du fått ditt elprisstöd. I andra hand kan du begära att få en avbetalningsplan. Obs! Ta reda på villkoren för anstånd och avbetalning så att du vet vad det kommer kosta dig totalt sett.

3. Se över alternativen

Många kreditinstitut passar på att erbjuda särskilda lån för att betala elräkningen. En del är räntefria om man betalar tillbaka inom en eller ett par månader. Det kan vara ett alternativ om du a) tar reda på vilka avgifter som tillkommer, b) är noga med att betala tillbaka i tid. c) är beredd på att lånebolaget kommer försöka övertala dig att bli kvar som kund och låna mer pengar. 

4. Ta hjälp av proffsen

Om du har svårt att klara ekonomin över lag, är det en bra idé att kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare för att få hjälp. Där kan du få kostnadsfri ekonomisk rådgivning och hjälp att ta dig ur din ekonomiska knipa.

5. Gör en budget

Gör en budget för att få kontroll på din ekonomi. Du kan till exempel utgå från Konsumentverkets "Koll på pengarna".

6. Kontakta Energimarknadsbyrån

Om du tycker att din elräkning är felaktig eller tror att elbolaget hotar med att stänga av din el på felaktiga grunder, så kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå. Många av dina frågor hittar du kanske svar på direkt på deras webbplats.

Fakta om webbenkäten

Sveriges Konsumenter har i en anonym webbenkät 16–24 januari ställt frågor om hur konsumenter hanterar december månads elräkning. Enkäten har skickats ut till Sveriges Konsumenters konsumentpanel, prenumeranter på nyhetsbrev och medlemsorganisationer. Enkäten har också funnits tillgänglig via Sveriges Konsumenters Facebooksida. Totalt svarade 343 personer på enkäten.

Presskontakt

För ytterligare frågor och information om webbenkäten, kontakta:

Kristina von Dolwitz, kommunikatör.
kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se
tel: 072 061 73 26