Allt fler föräldrar köper GPS-klockor till sina barn för att kunna hålla kontakt och se var barnet befinner sig. Jämfört med en smartphone är klockorna enklare, tåligare, billigare och går inte att spela eller surfa på. Men en ny granskning från norska Forbrukerrådet visar att flera GPS-klockor har allvarliga brister. Produkterna påstår att de gör barnen säkrare, men gör dem egentligen mer utsatta.

I testet ingick fyra GPS-klockor som alla finns på den svenska marknaden, bland annat på XXL och Kjell & Company. Många allvarliga brister upptäcktes vad gäller säkerhet på nätet, konsumentskydd och funktioner. 

– Resultatet är alarmerande. Det handlar om produkter som påstår att de gör barnen säkrare, men egentligen gör dem mer utsatta. Bland annat skickas privat information om barn okrypterat på nätet, och vissa produkter är mycket enkla att hacka sig in på, säger Maria Wiezell, konsumenträttsexpert på Sveriges Konsumenter.

Tre allvarliga brister som avslöjats

1. Säkerhetsbrister. Två av GPS-klockorna är så undermåligt konstruerade att en utomstående enkelt kan ta kontroll över klockan, utan att användaren märker det. Den utomstående kan sedan avlyssna eller kontakta barnet, samt följa hur och var barnet rör sig. Det går även att manipulera vissa klockor så att det ser ut som att barnet är på en annan plats än där den egentligen befinner sig. Dessutom skickas uppgifter om barnen och dess föräldrar över nätet och lagras - utan att krypteras.

2. Falsk trygghet genom opålitliga funktioner. SOS-funktionen i två av klockorna var anmärkningsvärt dålig. Även det larm som ska utlösas när barnet lämnar ett visst område visade sig vara opålitligt.

3. Olagliga och obefintliga avtalsvillkor. Vissa appar som används till GPS-klockorna saknade helt avtalsvillkor. Användaren kan heller aldrig välja att radera sin data eller sitt användarkonto. Detta bryter tydligt mot både personuppgiftslagstifningen och dataskyddsförordningen.

Konsumenter bör varnas
På grund av de allvarliga bristerna varnar Sveriges Konsumenter och norska Forbrugerrådet för tre av de fyra testade produkterna – Gator2, Viksfjord och Xplora. Dessa produkter säljs också under andra namn, marknaden är kaotisk och global med många oseriösa aktörer.

UPPDATERING:
Norska Datatilsynet startade efter granskningen ärenden kring Gators och Xploras hantering av personuppgifter och datasäkerhet. Båda företagen ska sedan september 2018 ha gjort förbättringar inom dessa områden och ärendena är som ett resultat nedlagda. Även norska Forbrukertilsynet startade ett ärende, gälland Gators marknadsföring och abonnemangs-/avtalsform. Men även detta ärende är avslutat.

- Importörer och återförsäljare måste ha bättre koll på vad de säljer. De här produkterna borde inte finnas till försäljning, än mindre sitta runt handleden på barn, säger Maria Wiezell.

En av de testade produkterna, från svenska företaget Tinitell fick dock bättre testresultat än de andra klockorna. Det beror bland annat på att klockan saknar de funktioner som hade allvarligast brister i övriga produkter.