Tänk ett år tillbaka i tiden. Vi var på väg ut ur covid-monstrets käftar, det såg ganska ljust ut.

Så kom kriget och allt ändrades.

I dag står vi inför en verklighet där allt blivit mycket dyrare – maten, boendet, energin och transporterna. Just nu är det rekorddyrt med el. Dessutom kommer elpriskompensationen inte i november utan först i februari.

Hårdast drabbas de med en kombination av låga inkomster och höga boendekostnader.

Vad blir det för slags jul i år? Även om reaveckan Black Week uppenbarligen gick för fulla muggar så kan nog julhandeln bli… annorlunda.

Det har aldrig varit så viktigt med stora marginaler för hushållen som nu. Både en grön omställning och dyrtider kräver någonting annat än hysteriskt shoppande av nytillverkade prylar. Tyvärr förutspår jag att handeln kommer att ösa på med business as usual och att de dessutom i högre grad kommer att locka med KÖP NU – BETALA SENARE. Vilket riskerar att spä på överskuldsättningen ännu mer.

Och vart tar räntan vägen? Osäkerhet kommer att prägla vintern och våren 2023. Återigen – vad visste vi förra året vid den här tiden?

Därute finns det dessbättre även goda krafter, i hög grad EU som både kunnat stå enigt och starkt och dessutom håller fast vid nödvändig omställning till en mer hållbar värld. Och i hög utsträckning konsumentvänlig lagstiftning. Mycket av det EU gjort de senaste åren har haft stöd av den svenska och europeisk konsumentrörelsen. Mycket står på spel även 2023, inte minst under svenska ordförandeskapet. Här kan du läsa vad vi tycker är viktigt.

Enda gången ordet ”konsument” nämndes i regeringsförklaringen var just när det gäller energikrisen. Och där har vi, liksom våra kollegor i BEUC, tagit fram några berättigade konsumentkrav. I korthet:

  1. Kompensera de mest utsatta.
  2. Gör det enklare att energieffektivisera hemma.
  3. Underlätta informationen kring energin så att ALLA förstår, t ex på elräkningarna.

Dyrtiderna har fått medias intresse för konsumentperspektivet att öka. Sveriges Konsumenter har varit i tidningar, radio och TV kanske mer än någonsin. Det har gällt tips om hur man kan spara, lagregler vid konkurser, "krympflationen” (alltså att priserna smyghöjs genom mindre förpackningar) och risken för omotiverade ”passa på-prishöjningar”.

Vi har historiskt stora utmaningar för konsumenterna i dag (återigen: kostnadsökningar, energikris, överskuldsättning och krav på omställning till hållbar konsumtion). Vi har därför närmat oss den nya regeringen med kravet på en stärkt – inte bibehållen – konsumentpolitik. Regeringen säger sig värna utsatta konsumenter i svåra tider och då krävs ökade möjligheter att få pengarna att räcka och att hävda sig på en komplex marknad.

Till bilden hör också risken att bli lurad. Bedrägerierna blir värre – och det visar sig att de också har tydliga kopplingar till gängkriminaliteten. Här behövs starka polisinsatser men också att bankerna, handeln och andra tar sitt ansvar och skapar säkra men samtidigt användarvänliga system – för alla. Sveriges Konsumenter har skrivit till vd:arna på de största bankerna och krävt att de inte ska ställa orimliga krav på enskilda och att ompröva beslut där lurade människor blivit av med 100 000-tals kronor, kanske ett helt livs besparingar.

När mörkret sänker sig både bildligt och bokstavligt kommer vi på Sveriges Konsumenter och övriga konsumentrörelsen att stå på din sida. Envist och entydigt. Det kommer att behövas.

Önskar er en GOD och LJUS JUL, trots motigheter och mörker. Mycket av livets goda är trots allt gratis, begagnat eller går att dela.