Sverige har en ny regering och det är tydligt var de lägger fokus. Det är också klart var de INTE lägger fokus.

Vad det blir för konsumentpolitik är till exempel en gåta. I regeringsförklaringen nämndes bara konsumenterna när högkostnadsskyddet kom på tal. Sök på ordet ”konsument” så får du se.

Bara att få klart för sig vem som ska bli konsumentminister tog en bra stund. Vi skickade ut en fråga på twitter, vi frågade pressansvariga i M och KD – som pekade på varandra (!) innan vi fick klart besked.

Det kanske är i någon mån begripligt att precis allt inte är glasklart de första timmarna. Fast någonting säger det om just fokuset.

Men nu vet vi att det blir Erik Slottner, kristdemokrat, med ”huvudtitel” civilminister. Han kommer närmast från kommunpolitiken i Stockholm.

Välkommen Erik. Du har ett viktigare uppdrag än du kanske inser i dag. För det handlar om uppgiften att värna och underlätta för landets över tio miljoner konsumenter. I en tid då konsumentfrågorna ställs på sin spets, inte minst med tanke på kostnadsökningarna, räntehöjningarna, klimatkrisen och det stundande ordförandeskapet i EU.

Om den kristdemokratiska konsumentpolitiken kan du läsa i vår valenkät ”Konsumentkompassen”. På partiets webb säger de sig vilja ha ”…en konsumentpolitik där både konsumentens och näringsidkarens intressen beaktas. Konsumenten ska inte hamna i ett underläge gentemot näringsidkaren. Samtidigt får inte åtgärderna vara så långtgående att de försvårar näringslivets villkor och svensk konkurrenskraft."

Vad betyder det? undrar jag lite oroligt.

Vi skickar nu ett gratulationsbrev till den nya ministern med en ”hjälpreda”, som innehåller tio viktiga frågor för landets konsumenter. Och vi understryker – liksom vi alltid gör – följande: Konsumentpolititiken handlar om att få marknaden att fungera, en win-win för företag och deras kunder. Det handlar också om demokrati och rättvisa, om att ta politiskt ansvar för att det blir ”lätt att välja rätt”, inte bara lätt för en välutbildad medelklass. Och att bidra till en reellt hållbar konsumtion, vilket handlar om motivation, möjlighet men också politisk hjälp på traven. Marknaden löser inte allt.

För mig, som sett ett 15-tal konsumentministrar passera, är det uppenbart att personens intresse men också frågornas placering har stor betydelse. Jag har mött ministrar från S, MP, KD och L och intresset har varierat, men alla har i alla fall lyssnat. Placeringen på finansdepartmentet är en fördel, nära den egentliga makten. It could have been worse.

Nu kommer inte Slottner att ha alla konsumentfrågor på sitt bord. De finns i många olika departement. Landsbygdsminister – med ansvar för livsmedel – blir KD:s Peter Kullgren. Intressant det också. Blir det någon ny livsmedelsstrategi? Hur tungt väger konsumentperspektivet jämfört med producenterna (som brukar väga blytungt, oavsett regering)? Hur tungt väger klimat och biologisk mångfald? Vilken politik driver regeringen i EU? Väldigt viktiga frågor för oss alla som varje dag väljer, handlar och äter mat.

Och så har vi finansmarknadsministern, EU-ministern, energi- och näringsministern, klimat- och miljöministern. Med flera. Alla behöver de ta in konsumentperspektivet i vad de gör. Och lyssna till konsumentrösten. Riktigt riktigt tuffa tider väntar konsumenterna – av många skäl.