Valmanifest innehåller många storvulna ord, lovande ambitioner och konkreta krafttag.

Men i princip inget om vad partierna vill göra för oss som konsumenter. Det står klart efter att vi sökt på både ”konsument” och ”konsumtion” på alla partiers valplattformar som dyker upp nu i slutet av valrörelsen (varför inte tidigare..?).

Alla väljare är konsumenter. Vi går mot dyrtider, vi behöver konsumera mycket mer hållbart, det finns ett växande digitalt utanförskap, vi har problem med överskuldsättning, konsumenvägledning läggs ner i hög takt....

Listan på problem som kräver politiska lösningar är lång.

I en blogg tidigare och i media har jag klart uttalat att MATEN borde bli en valfråga.

Men, nej. I alla fall så här långt.

Manifesten eller valplattformarna eller vad de kallas är en gyllene chans för partierna att profilera sig. Men i de flesta fall finns INTE ETT ORD om vad partierna vill göra på konsumentområdet. Det kan antingen ses som bristande intresse – eller okunnighet.

Riktigt dåligt, politiker!

Som tur är har vi i Sveriges Konsumenter ställt frågor till alla åtta riksdagspartier. I Konsumentkompassen kan du se vad de egentligen tycker – när de får den konkreta frågan.

Men det borde vara en ryggmärgsreflex, en naturlig del av partiernas visioner och löften.

Här är resultatet av vår sökning:

NOLL träffar har Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Miljöpartiet har en träff med fyra förslag för att få en mer hållbar konsumtion – sänkt moms på delningstjänster, reparerbarhet av produkter, utfasning av giftiga ämnen med mera.

Moderaterna – skriver om höjda skatter under gångna mandatperioden som ”fördyrar vardagen för både företagare och konsumenter” samt har förslag gällande det gröna skatteavdraget samt vildsvinskött.

Vänsterpartiet har sex träffar, alla kopplade till klimatfrågan och behovet av en grön omställning.

Sverigedemokraterna har en träff om föråldrade regler om upphovsrätt.

Så visst – det finns lite. Men inte i flera av de riktigt tunga konsumentfrågorna som vi tagit upp i Konsumentkompassen.

Fast än finns chansen. Så upp till bevis nu före valdagen – vad tänker ni göra för oss konsumenter? Till exempel när det gäller våra livsmedel?