Greenwashing – reklambluffar om miljö – är en farsot, som sprider sig allt mer. Arla försökte förra året framställa sig i en mer miljövänlig dager, andra branscher försöker visa sig grönare än de är och i dag uppmärksammar vi flygbranschen av oss och BEUC.

Flyget är en av våra värsta klimatbovar, ändå finns ingen hejd på hur flygbolag försöker framställa sig som närmast miljöaktivister. Air Baltic använder floskler som ”Green by nature” och ”Bidra till en hållbar framtid” i sin reklam, vilket är bortom både anständighet och regler. De andra 16 flygbolagen i den rapport som vi presenterar i dag trixar och försöker också på olika, ofta skamlösa sätt.

Detta måste få ett stopp. Vi konsumenter vill bidra till en hållbar framtid. Då saboteras det av vilda västern – hejdlösa överdrifter och osanningar i reklamen.

Problemet är inte att man jobbar med hållbarhet, det är naturligtvis bra. Problemet är att man lurar konsumenterna, ger en falsk bild och att de därför inte kan göra informativa val. De företag och branscher som verkligen är gröna försvinner bland dem som påstår att de är det.

EU är på väg att reglera miljöpåståenden, men det är en bit kvar. Konsumentrörelsen kräver att begreppet som ”klimatneutral” eller ”klimatpositiv” helt enkelt ska förbjudas. Detta eftersom de bygger på lösan sand, är vilseledande och ger budskapet ”Du kan fortsätta konsumera som vanligt, du behöver inte ändra ditt beteende”.

Basen i reklamen är ofta kompensation eller ”neutralisering”. Alltså: Jo, du bidrar till att släppa ut klimatgaser genom att dricka mjölk, flyga etc. Men inga problem, vi sponsrar trädplanteringsprojekt och annat som suger upp koldioxiden eller förhindrar andra utsläpp – i alla fall på sikt.

Kompensation är som princip en acceptabel idé. Problemet är att den är full av fällor. Hade trädplanteringen skett ändå? Hur kontrolleras och mäts den? Och när försvinner klimatgaserna ur atmosfären? I värsta fall kan det handla om hundra år. Inte så mycket hjälp i en galopperande klimatkris.

Samma sak med flygbolagens extra avgifter för att utveckla och använda fossilfria bränslen. Jo, visst det behövs. Men även här finns fällor – de släpper också ut klimatgaser, biobränslen kräver enorma landytor, vissa bränslen är bara på barnstadiet

Den enkla sanningen är: Vi måste flyga mindre om vi ska fixa klimatet. Det vill säga ändra hur vi lever. Vilket kräver alternativ, höghastighetståg och annat som fungerar (och går i tid).

EU-regler behövs. Tills dessa finns på plats är det viktigt att det blir domstolspraxis. Och att det svider att ägna sig åt greenwashing genom sanktioner.

En av de viktigaste domarna gällde Arlas mjölk som skulle ge ”netto noll klimatavtryck” (ett begrepp som möjligen låter bra men som en vanlig konsument knappast kan värdera fullt ut). Här tyckte Patent- och marknadsdomstolen, precis som KO, att reklamen missvisande gav intrycket att mjölken inte gav något klimatavtryck alls. Eller att konsumenten får intrycket att företaget kompenserat den klimatpåverkan som produkten orsakar fullt ut, trots att det inte har bevisats vara sant.

Där har vi kärnan i den kamp som ligger framför oss. För klimatet och miljöns skulle måste det vara schyssta, ärliga tag. Vi har bara sett början på försöken till greenwashing.