Under ett år sätts ungefär 1,3 miljoner ton plastråvara ut på den svenska marknaden. Det motsvarar drygt 120 kilo plast per person och år.

Plast kan vara bra i vissa sammanhang, men den är också klimatbelastande. Tillsammans med partners från sju länder i Östersjöregionen ska vi hjälpas åt att minska mängden onödig engångsplast och plastförpackningar i hushåll.

Deltagande hushåll kommer inventera sitt plastavfall och sedan få personliga tips på hur de kan minska sitt plastavfall. I vår genomför vi den första piloten i Västerås. 

Är du nyfiken och vill veta mer? Maila oss så berättar vi!

Plastkampen är en del av projektet Baltiplast som pågår under tre år och är finansierat av EU:s Interreg-program. Läs mer på www.interreg-baltic.eu/project/baltiplast/