Under ett år sätts ungefär 1,3 miljoner ton plastråvara ut på den svenska marknaden. Det motsvarar drygt 120 kilo plast per person och år.

Plast kan vara bra i vissa sammanhang, men den är också klimatbelastande. Tillsammans med partners från sju länder i Östersjöregionen ska vi hjälpas åt att minska mängden onödig engångsplast och plastförpackningar i hushåll.

Deltagande hushåll kommer inventera sitt plastavfall och sedan få personliga tips på hur de kan minska sitt plastavfall. Mer info kommer i våra kanaler framöver!

Är du nyfiken och vill veta mer redan nu? Maila oss så berättar vi mer.

Plastkampen är en del av projektet Baltiplast som pågår under tre år och är finansierat av EU:s Interreg-program. Läs mer på www.interreg-baltic.eu/project/baltiplast/