Konsumentorganisationer i tre länder ska tillsammans utföra projektet Nordic Consumer Testing of Dual Quality and Misleading Branding Strategies. All planering och alla inköp görs gemensamt och på alla tre marknader. Sveriges Konsumenter kommer att agera projektledare medan sedan konsumentorganisationerna får i uppdrag att kommunicera ut resultaten i vardera land allt eftersom.

Sveriges Konsumenter

Sveriges största oberoende konsumentorganisation. Bildades 1992 och samlar idag 20 medlemsorganisationer i Sverige. Sveriges Konsumenter äger även tidningen Råd & Rön. Läs mer om Råd & Rön här.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet

Konsumenternas intresseorganisation i Finland som ger konsumenter råd och information. Konsumentförbundet är oberoende och en medborgarorganisation som är öppen för alla. Läs mer här.

Kuluttaja

Finsk opartisk och kommersiellt oberoende konsumenttidskrift med cirka 42 000 läsare per nummer. Läs mer här.

Forbrugerradet Taenk

Dansk konsumentorganisation som samlar 85 000 enskilda medlemmar samt 28 olika medlemsorganisationer. Ger även ut tidningen Penge om privatekonomi. Läs mer här.