NordQual-projektet, som är finansierat av EU:s konsumentprogram, är ett ettårigt samarbete mellan konsumentorganisationer I Danmark, Finland och Sverige som syftar till att jämföra rengöringsprodukter för privathushåll och identifiera eventuella vilseförande marknadsföringsstrategier.

Baserat på tester och jämförelser av 166 hushållsprodukter har projektet identifierat följande utmaningar för konsumenter när de ska välja effektiva produkter som samtidigt minimerar påverkan på miljön:

  1. Dual quality och marknadskvalitet produktkvalitet, ingredienser och tillgänglighet kan variera mellan Danmark, Finland och Sverige

  2. Dålig effekt – en del produkter har inte den rengörande effekt som konsumenter förväntar sig

  3. Problematiska kemikalier – vissa ingredienser kan vara skadliga för hälsan och/eller miljön

  4. Otillgänglig innehållsdeklaration – konsumenter kan ha svårt att hitta innehållsdeklarationer då flera företag inte följer EU:s regelverk

  5. Greenwashing and vilseledande påståenden – ej underbyggda påståenden kan vilseleda konsumenter

  6. Varningstext och symboler – viktig konsumentinformation saknas ibland helt eller är svår att läsa

Syftet med rapporten

  • Att hjälpa konsumenter genom att informera konsumentorganisationer, miljöorganisationer och andra intressegrupper om hur konsumenter kan undvika potentiella risker i fall då lagstiftning hamnat på efterkälken eller företag inte tar ansvar (hur de till exempel kan köpa produkter med tillförlitliga märkningar, och bli uppmärksamma på greenwashing-argument) och möjligheter för att stärka märkningsreglerna

  • Tillhandahålla rekommendationer till industrin för hur de bör förbättra sina produkter (ingredienser, etiketter, förpackningar och genom att erbjuda mer hälsosamma och mer högkvalitativa produkter på samtliga marknader)

  • Informera kontrollerande myndigheter om var det finns brister i efterlevnaden av konsumentskydd (till exempel avsaknad av innehållsdeklarationer på webbsidor, oläsliga etiketter, vilseledande påståenden med mera)

  • Informera lagstiftare (både på EU-nivå och nationell nivå) där lagstiftningen inte tillräckligt skyddar konsumenterna (till exempel vad gäller oönskade kemikalier, oläsliga etiketter och vilseledande påståenden)