Kun näennäisesti täsmälleen samoilla tuotteilla on vaihteleva sisältö maasta riippuen, käytetään ilmiöstä englanninkielistä termiä ’dual quality’. EU on kiinnittänyt huomiota ilmiöön jo useita vuosia, ja kesällä 2019 esitettiin testitulokset 1 400 elintarvikkeelle 19 eri jäsenvaltiosta.

Lähes yhdellä kymmenestä tuotteesta, joilla on täsmälleen sama pakkaus, oli erilainen sisältö. Lisäksi hieman yli viidesosassa lähes samanlaisissa pakkauksissa olevista tuotteista oli erilainen sisältö.

Mutta se oli ruokaa. Nyt tarkastelemme kotitalouksien kemikaaleja, eli tavallisia kotona käytettäviä puhdistusaineita. Onko sisältö erilainen sen mukaan, missä kuluttaja asuu? Kolmesta maasta testataan 162 tuotetta laboratoriossa sen todentamiseksi, kuinka hyvin ne todella toimivat. Lisäksi tarkastelemme tuotteiden markkinointia ja pakkauksissa olevia tietoja. 

Joku voi ihmetellä, että mitä väliä sillä on, jos tuote on hieman erilainen Tanskassa ja Suomessa. Kuitenkin voidaan todeta, että kulutustavaroiden markkinat ovat hyvin samanlaiset maidemme välillä. Kuluttajat odottavat ja vaativat ympäristöystävällisiä tuotteita, ja asenteet ja odotukset ovat muutenkin lähellä toisiaan. Siksi laadunvaihtelun esiintymistä maiden välillä tulisi rajoittaa. 

Tiedämme jo aiemmasta kokemuksesta, että esimerkiksi pesuaineiden sisältö voi olla erilainen eri maiden välillä. Nyt haluamme tarkastella tätä tarkemmin voidaksemme tarvittaessa vaikuttaa valmistajiin ja vähentää laadunvaihtelun esiintymistä.

Hanke päättyy 31. elokuuta 2021. 

1. Testaus ja vertailu

162 Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta ostettua tuotetta lähetetään laboratorioon ja testataan. Tutkimme kolme erilaista kodin pesu- tai puhdistusainetta muun muassa niiden toimivuuden tarkistamiseksi. 

2. Markkinoinnin tutkiminen

Tuotteiden toimivuuden lisäksi tarkastetaan myös pakkaukset, jotta voidaan tunnistaa harhaanjohtava markkinointi tai muut harhaanjohtavat tiedot. 

3. Tiedon levittäminen

Kuluttajilla on oikeus tietoon! Kun olemme saaneet tulokset, tiedot julkistetaan yleisölle. Mitä enemmän kuluttajilla on tietoa myymälän hyllyissä olevista tuotteista, sitä parempia valintoja he voivat tehdä. 

4. Kuluttajajärjestöjen vahvistaminen

Yhteistyössä on voimaa. Neljäs tavoite on, että kuluttajajärjestöt voivat vaihtaa kokemuksia parhaista toimintatavoista ja vahvistaa yhteistyötä yli rajojen.

5. Viranomaisten ja poliitikkojen informointi

Tietysti myös kaikkien kolmen maan viranomaiset ja lainsäätäjät pääsevät käsiksi tuloksiin.