Under sex digitala träffar går deltagarna igenom hemmet, ett rum per träff, och får konkreta tips på hur de kan minska sin exponering för farliga kemikalier i hemmet.

Genom vår utbildning om skadliga ämnen i hemmet utbildas ambassadörer som sedan kan föra kunskaperna vidare till vänner och bekanta och guida till ett kemikaliesmart hem.

Kursen är en del av projektet LIFE ChemBee (No. LIFE21/GIE/DE/101074245) delfinansieras av EU:s miljöprogram LIFE. Övriga deltagande länder är Tyskland, Portugal, Österrike, Grekland, Polen, Frankrike, Tjeckien och Finland. Läs mer på: www.thinkbefore.eu/en/life-chembee