2019 har varit ett intensivt och framgångsrikt år för Sveriges Konsumenter. Vårt arbete visar på insatser och genomslag på flera viktiga områden för konsumenterna.

Från konsumenträttigheter, hållbar konsumtion och kontanter till EU-val, sakernas internet, kemikalier och bankers arbete för miljö och djurskydd. Dessutom en ny handlingsplan och vår nya utmärkelse: Årets Konsumentkommun. 

Lista över uppdrag

I verksamhetsberättlesens Annex listar våra representanters samtliga uppdrag i Sverige och internationellt.